งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa. ac

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa. ac"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa. ac
ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่1 โดยครูแป้น ส.ภ.ตรัง spa.ac.th ครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ภาพภูมิประเทศจากหอมรดกไทย

2 1. ดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรใด ก. คาบสมุทรอินโดจีน ข. คาบสมุทรมลายู

3 2. มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นในน่านน้ำใด ก. มหาสมุทรอินเดีย ข. มหาสมุทรแปซิฟิก

4 3. ในฤดูร้อนลมกระแสใดพัดพาความชุ่มชื้นเข้ามาสู่ประเทศไทย ก
3. ในฤดูร้อนลมกระแสใดพัดพาความชุ่มชื้นเข้ามาสู่ประเทศไทย ก. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ข. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

5 4. พายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่าอะไร ก. ไซโคลน ข. ไต้ฝุ่น
4. พายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่าอะไร ก. ไซโคลน ข. ไต้ฝุ่น

6 5. มีเมฆฝนปกคลุมน่านน้ำใด ก. อ่าวไทย ข. อ่าวตังเกี๋ย ค. อ่าวเบงกอล ง
5. มีเมฆฝนปกคลุมน่านน้ำใด ก. อ่าวไทย ข. อ่าวตังเกี๋ย ค. อ่าวเบงกอล ง. อ่าวเมาะตะมะ

7 6. หัวใจฉันหล่นหายที่จังหวัดเชียงราย 6. ฟ้าผ่าที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ใช่ ข. ไม่ใช่ ก.

8 7.ผมนายยิ้ม อยู่อุบลฯ 7.ผมนายบึ้ง อยู่โคราช ก. ใช่ ข. ไม่ใช่

9 8. โปรดเรียงหมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ
8. โปรดเรียงหมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ ... กระบี่ ตรัง พังงา นราธิวาส ... ก ข ค ง

10 9. โปรดเรียงหมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ. สุราษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีฯ
9. โปรดเรียงหมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ ...สุราษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีฯ ... ก ข ค ง

11 10. โปรดเรียงหมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ. พัทลุง สงขลาปัตตานี. ก
10.โปรดเรียงหมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ ... พัทลุง สงขลาปัตตานี ก ข ค ง

12 11. โปรดเรียง หมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ
11. โปรดเรียง หมายเลขของจังหวัดเหล่านี้ตามลำดับ ... ยะลา (ดี) สตูล (เด็ด) ภูเก็ต ระนอง ก ข ค ง

13 12. รูปใดคือแผนที่ภาคใต้ ก. รูปซ้ายและล่าง ข. รูปล่าง ค. รูปซ้าย ง
12. รูปใดคือแผนที่ภาคใต้ ก. รูปซ้ายและล่าง ข. รูปล่าง ค. รูปซ้าย ง. ไม่ใช่ทั้งสองรูป

14 13. รูปใดคือแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก. รูปขวา ข. รูปซ้าย
13. รูปใดคือแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก. รูปขวา ข. รูปซ้าย

15 14. ภาคใด ไม่ปรากฏในแผนที่นี้ ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง ค. ภาคตะวันตก ง
14. ภาคใด ไม่ปรากฏในแผนที่นี้ ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง ค. ภาคตะวันตก ง. ภาคตะวันออก

16 15. แผนที่รูปใดแสดงการแบ่งภาคโดยใช้หลักภูมิศาสตร์ ก. รูปขวา ข. รูปซ้าย
15. แผนที่รูปใดแสดงการแบ่งภาคโดยใช้หลักภูมิศาสตร์ ก. รูปขวา ข. รูปซ้าย

17 16. โปรดเรียงสีของภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ให้ถูกต้องตามลำดับ ก. ฟ้า เขียว เหลือง ข. เหลือง เขียว ฟ้า ค. ส้ม เขียว เหลือง ง. ฟ้า เขียวน้ำเงิน หมายเหตุ ๒๕๕๐ ปีมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๘๐พรรษา ครูแป้นได้คิดค้นสร้างสรรค์ ทันใช้สื่อชุดนี้ประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๐ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ แคนยุกต์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังที่ได้จัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(ตามโครงการNO PAPER)มาให้ครูแป้นได้ก้าวไกลในเทคโนโลยี เป็นผลดียิ่งนักต่อนักเรียนสภาราชินี

18 17. ดินแดนใด ไม่ปรากฏใน แผนที่นี้ ก. ด้ามขวานทอง ข. สยามเมืองยิ้ม ค
17. ดินแดนใด ไม่ปรากฏใน แผนที่นี้ ก. ด้ามขวานทอง ข. สยามเมืองยิ้ม ค. ล้านนาไทย ง. สุวรรณภูมิ

19 18. ภาพใดแสดงลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคกลาง ก. ขวาบน ข. ขวาล่าง ค
18. ภาพใดแสดงลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคกลาง ก. ขวาบน ข. ขวาล่าง ค. ซ้ายบน ง. ซ้ายล่าง

20 19. ภูมิประเทศรูปใดมักแสดงด้วย สีน้ำตาล ในแผนที่ ก. ซ้ายบน ข
19. ภูมิประเทศรูปใดมักแสดงด้วย สีน้ำตาล ในแผนที่ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวาบน ง. ขวาล่าง

21 20. ภูมิประเทศรูปใดมักแสดงด้วย สีฟ้า ในแผนที่ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค
20. ภูมิประเทศรูปใดมักแสดงด้วย สีฟ้า ในแผนที่ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวาบน ง. ขวาล่าง

22 21. รูปใดแสดงลักษณะของแม่น้ำในภาคใต้ ก. ขวาบน ข. ขวาล่าง ค. ซ้ายบน ง
21. รูปใดแสดงลักษณะของแม่น้ำในภาคใต้ ก. ขวาบน ข. ขวาล่าง ค. ซ้ายบน ง. ซ้ายล่าง

23 22. ภาพใดแสดงลักษณะภูมิประเทศในภาคอีสาน ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค
22. ภาพใดแสดงลักษณะภูมิประเทศในภาคอีสาน ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวาบน ง. ขวาล่าง

24 ครูแป้นครับ ช่วยดึงหน้าผมออกทีครับ มีคำตอบซ่อนอยู่นะครับ
ครูแป้นครับ ช่วยดึงหน้าผมออกทีครับ มีคำตอบซ่อนอยู่นะครับ เฉลย ตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายตอบ ก. ทุกข้อครับ น่า(หน้า)แปลกไหมล่ะครับ ติดต่อครูแป้นที่เว็บนี้นะครับ ขอให้เธอเรียนรู้อย่างมีความสุข จากครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาภูมิศาสตร์ไทย ชุดที่1 โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง spa. ac

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google