งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work From Anywhere To University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work From Anywhere To University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work From Anywhere To University
ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2555

2 Work From Anywhere To University
เพียงมีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากแหล่งใดก็ได้ ที่สำหรับติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ท่านก็สามารถทำงานค้นคว้ารายงานทางวิชาการอยู่กับบ้านหรือที่ทำงานของท่าน โดยไม่ต้องมาเข้าห้องสมุด เพื่อทำการสืบค้นแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้อ้างอิงต่าง ๆ

3 Work From Anywhere To University
ทั้งนี้ จากการที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวเข้าไปในงานต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งทุกวันนี้ สิ่งที่กล่าวมาต่าง ๆ ข้างต้นนั้น กลายเป็นความจำเป็นพื้นฐานของคนในสมัยใหม่ โดยเหตุดังกล่าว ทางห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทำงานอยู่กับบ้าน โดยไม่ต้องมาสืบค้นในห้องสมุดจริง แต่ก็สามารถได้ข้อมูลจริง เรียกว่า WebVPN

4 การสืบค้นฐานข้อมูลจากที่บ้านโดยไม่ผ่าน WebVPN ผู้ใช้จะพบหน้าจอให้ทำการ login ก่อนการเข้าใช้
ดังตัวอย่าง เป็นการสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest

5 การสืบค้นฐานข้อมูลจากที่บ้านโดยไม่ผ่าน WebVPN ผู้ใช้จะพบหน้าจอให้ทำการ login ก่อนการเข้าใช้
ดังตัวอย่าง เป็นการสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost

6 CUNET VPN Service (Cisco AnyConnect VPN Client)
การใช้งาน CU Reference Database จากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถทำได้ 2 วิธี Web VPN Service CUNET VPN Service (Cisco AnyConnect VPN Client)

7 Web VPN Service

8 ขั้นตอนการใช้บริการ Web VPN Service
เข้าไปที่ จะปรากฏหน้าต่าง Security Alert ให้เลือก Continue

9 ขั้นตอนการใช้บริการ Web VPN Service
จะพบหน้าจอให้กรอก Username และ Password ถ้าเป็นนิสิต (ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก) Username : Password : ใช้ Passwords ที่ใช้ลงทะเบียนเรียน ถ้าเป็นอาจารย์/บุคลากร (ใช้รหัสจากบริการ CUNET) Username : name Password : ใช้ Passwords จากบริการ CUNET

10 ขั้นตอนการใช้บริการ Web VPN Service
เมื่อ Login ได้แล้ว จะเข้าสู่ Homepage จุฬาฯ และปรากฏช่องสำหรับป้อน URL ด้านบน ให้พิมพ์ URL ที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม Browse

11 รายละเอียดเครื่องมือการใช้งาน
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ระบบจะแสดงไอคอนเครื่องมือที่จะช่วยผู้ใช้ในการกลับสู่หน้าแรก ป้อน URL อื่น หรือออกจากระบบ

12 รายละเอียดเครื่องมือการใช้งาน
Go To Address เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะแสดงกล่องสำหรับป้อน URL ดังตัวอย่าง

13 รายละเอียดเครื่องมือการใช้งาน
Back To Homepage เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะกลับไปที่หน้าจอแรก (Homepage จุฬาฯ) Log Out เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะเป็นการออกจากระบบ

14 CUNET VPN Service (Cisco AnyConnect VPN Client)

15 CUNET VPN Service (Cisco AnyConnect VPN Client)
เป็นบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย, การเข้าถึง File Sharing, การเข้าถึง Print Server, หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

16 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
ไปที่เว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปที่แมนู บริการ เลือก บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service)

17

18 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
เลือก Download version ที่ต้องการ

19 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
หลังจากคลิก Download จะพบหน้าจอให้กรอก Username และ Password ถ้าเป็นนิสิต (ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก) Username : Password : ใช้ Passwords ที่ใช้ลงทะเบียนเรียน ถ้าเป็นอาจารย์/บุคลากร (ใช้รหัสจากบริการ CUNET) Username : name Password : ใช้ Passwords จากบริการ CUNET

20 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
รันโปรแกรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง (อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่ )

21 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
เรียกโปรแกรมจากปุ่ม Start => All Programs => Cisco => Cisco AnyConnect VPN Client

22 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
ตั้งค่า Connect to เป็น vpn.chula.ac.th และคลิกที่ปุ่ม Select

23 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
จะพบหน้าจอให้กรอก Username และ Password ถ้าเป็นนิสิต (ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก) Username : Password : ใช้ Passwords ที่ใช้ลงทะเบียนเรียน ถ้าเป็นอาจารย์/บุคลากร (ใช้รหัสจากบริการ CUNET) Username : name Password : ใช้ Passwords จากบริการ CUNET

24 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
เมื่อโปรแกรมเรียกใช้งานแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ที่ มุมล่างขวาของหน้าจอ หลังจากเลิกใช้งาน ให้ดับเบิ้ลคลิกที่สัญลักษณ์ข้างต้น จะแสดง pop up โปรแกรมขึ้นมา

25 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client
เลือกไปที่ tab Connection และคลิกที่ปุ่ม Disconnect

26 มีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : โทรสาร : คำแนะนำ : คำถาม :


ดาวน์โหลด ppt Work From Anywhere To University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google