งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11
จิตติมา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

3 เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11
ดาวดี สุภาจรูญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 11
เพ็ญศรี การโมกข์ พนักงานรับโทรศัพท์

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 14
สุภาว์ วิหคไพบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6 เจ้าหน้าที่ธุรการ อาคาร 14
วิริยา ปักษาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7 ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์
กาญจนา ทุยเวียง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี), สถาบันราชภัฏเลย

8 ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์
ปิยะกาญจ์ บุญสุวรรณ วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 ครูปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์
อัจฉราภรณ์ จารนัย วทบ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 เจ้าหน้าที่วิจัย ปรัชญา จันทร์ศักดิ์ ปวส. สาขาช่างยนต์
รร.ช่างฝีมือปัญจวิทยา กทม. ปริญญาตรี วศ. เครื่องกล

11 เจ้าหน้าที่ อาคาร 14 ทองมี แสนคำพล พนักงานสถานที่


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google