งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนธุรการ / บก.กอง พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ.กปช.กช. (อัตรา พ.อ.(พ.))

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนธุรการ / บก.กอง พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ.กปช.กช. (อัตรา พ.อ.(พ.))"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนธุรการ / บก.กอง พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ.กปช.กช. (อัตรา พ.อ.(พ.))
พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ.กปช.กช. (อัตรา พ.อ.(พ.)) พ.อ.จตุพร พุ่มเจริญ รอง ผอ.กปช.กช. (อัตรา พ.อ.) ร.ท.นรุธ นัยชิต ประจำกอง (อัตรา ร.อ.) จ.ส.อ.มนตรี ปานสุวรรณ เสมียน (อัตรา จ.(พ.)) ส.อ.ไพโรจน์ เสือเฒ่า เสมียน (อัตรา ส.อ.)

2 ร.อ.หญิง อัชฌาณี เพ็ชรรุจิ
แผนกงบประมาณ ว่าง หน.แผนก (อัตรา พ.ท.) ปิดการบรรจุ ร.อ.หญิง อัชฌาณี เพ็ชรรุจิ ประจำแผนก (อัตรา ร.อ.) ประจำแผนก (อัตรา พ.ต.) ปิดการบรรจุ จ.ส.อ.สาโรจน์ ผูกขวัญ เสมียน (อัตรา จ.) ส.ท.เจนริน ละชินลา เสมียน (อัตรา ส.อ.) เสมียน (อัตรา ส.อ.)

3 จ.ส.อ.จิรพัฒน์กิจ แก้วช่างเขียน (ชรก.กคช.กช.) เสมียน (อัตรา จ.)
แผนกควบคุมภายใน พ.ท.สุรศํกดิ์ วิไล หน.แผนก (อัตรา พ.ท.) ว่าง ปิดการบรรจุ ประจำแผนก (อัตรา พ.ต.) ประจำแผนก (อัตรา ร.อ.) ว่าง จ.ส.อ.จิรพัฒน์กิจ แก้วช่างเขียน (ชรก.กคช.กช.) เสมียน (อัตรา จ.) เสมียน (อัตรา ส.อ.)

4 จ.ส.อ.พุทธพงษ์ ซ่อนกลิ่น
แผนกตรวจสอบ และวิเคราะห์ ว่าง หน.แผนก (อัตรา พ.ท.) ว่าง ปิดการบรรจุ ประจำแผนก (อัตรา พ.ต.) ประจำแผนก (อัตรา ร.อ.) ปิดการบรรจุ จ.ส.อ.พุทธพงษ์ ซ่อนกลิ่น เสมียน (อัตรา จ.) ส.ท.สุเมธ เจริญผล เสมียน (อัตรา ส.อ.) เสมียน (อัตรา ส.อ.)

5 กำลังพลช่วยราชการ กปช.กช.
พ.ต.สุรัช จริตควร หน.กกพ.กช. ร.อ.หญิง รชยา กระแสสินธุ์ ประจำแผนก รร.ช.กช. จ.ส.อ.สุก ปลีสุวรรณ์ ช่างยานยนต์สายพาน กคช.กช. ส.อ.ปริญญา คงวัฒนา ผบ.หมู่ ช.พัน.51


ดาวน์โหลด ppt ส่วนธุรการ / บก.กอง พ.อ.อาทิตย์ ศรีหริ่ง ผอ.กปช.กช. (อัตรา พ.อ.(พ.))

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google