งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก จัดทำโดย นางวิลาวรรณ ทองโสม อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 การบวก การบวก เป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

3 ตัวอย่าง 2 รวมกับ 2 เท่ากับ 4

4 ตัวอย่าง 3 รวมกับ 1 เท่ากับ 4

5 ตัวอย่าง 4 รวมกับ 1 เท่ากับ 5

6 แบบฝึกหัด 1. 2 รวมกับ 4 เท่ากับ 6

7 2. 3 รวมกับ 6 เท่ากับ 9

8 3. 6 รวมกับ 1 เท่ากับ 7

9 4. 4 รวมกับ 3 เท่ากับ 7

10 5. 5 รวมกับ 3 เท่ากับ 8

11 ขอขอบคุณ ผู้ให้คำแนะนำ อาจารย์บุญรวม ไมตรีจิตร์ อาจารย์อนุสรณ์ สุวรรณเจริญ ผู้ให้เสียง เด็กหญิงเพ็ญนภา เฉยคล้าย เด็กชายณัฐวุฒิ ทองศรี


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google