งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทศนิยมและเศษส่วน F M B N โดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทศนิยมและเศษส่วน F M B N โดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N โดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

2 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N 1 ทศนิยม การหารทศนิยม 9 2 ค่าประจำหลักทศนิยม
10 3 การแปลงรูปทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วน 11 4 ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม การบวกเศษส่วน 12 5 การเปรียบเทียบทศนิยม การลบเศษส่วน 13 6 การบวกทศนิยม การคูณเศษส่วน 14 7 การลบทศนิยม การหารเศษส่วน 15 8 การคูณทศนิยม การเท่ากันของเศษส่วน 16 17 ทศนิยม Vs เศษส่วน

3 243.857 ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยม หลักหน่วย ทศนิยมตำแหน่งที่ 1
F M B N ทศนิยม หลักหน่วย ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 หลักสิบ ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 หลักร้อย จำนวนเต็ม ทศนิยม

4 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าประจำหลักของทศนิยม จำนวนเต็ม ทศนิยม หลัก พัน
F M B N ค่าประจำหลักของทศนิยม จำนวนเต็ม ทศนิยม หลัก พัน หลัก ร้อย หลัก สิบ หลัก หน่วย ตน. 1 ตน. 2 ตน. 3 ตน. 4

5 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าประจำหลักของทศนิยม ตัวอย่าง
F M B N ค่าประจำหลักของทศนิยม ตัวอย่าง จงหาค่าประจำหลักของ 8 ในจำนวนต่อไปนี้ 1. 81.54 2. 2.281 3. 134.8 วิธีทำ 1. 8 81.54 เป็นหลักสิบ ค่าประจำหลักคือ 2. 2.281 8 เป็นทศนิยม ตน. 2 ค่าประจำหลักคือ 3. 134.8 8 เป็นทศนิยม ตน. 1 ค่าประจำหลักคือ

6 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าเลขโดด ค่าของเลขโดดในทศนิยมสามารถหาได้จาก เลขโดด
F M B N ค่าเลขโดด ค่าของเลขโดดในทศนิยมสามารถหาได้จาก เลขโดด ค่าประจำหลัก ตัวอย่าง จงหาค่าของเลขโดดแต่ละตัวในจำนวน 43.85 4 อยู่ในหลักสิบ จะได้ว่า 4 มีค่าเป็น 3 อยู่ในหลักหน่วย จะได้ว่า 3 มีค่าเป็น 8 เป็นทศนิยม ตน. 1 จะได้ว่า 8 มีค่าเป็น 5 เป็นทศนิยม ตน. 2 จะได้ว่า 5 มีค่าเป็น

7 ทศนิยมและเศษส่วน การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย
F M B N การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย คือ การนำเลขโดดแต่ละตัว คูณกับค่าประจำหลัก และจัดให้อยู่ในรูปการบวก ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปกระจาย วิธีทำ 4 43.85 3 8 5 =

8 ทศนิยมและเศษส่วน การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย ตัวอย่าง
F M B N การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปกระจาย วิธีทำ 8 87.03 7 3 = ตัวอย่าง จงเขียน ให้อยู่ในรูปกระจาย วิธีทำ 204.5 2 4 5 =

9 ทศนิยมและเศษส่วน การแปลงรูปกระจายให้เป็นทศนิยม ตัวอย่าง
F M B N การแปลงรูปกระจายให้เป็นทศนิยม ตัวอย่าง จงเขียนทศนิยมจากรูปกระจายต่อไปนี้ วิธีทำ =

10 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม ทศนิยมลบ ทศนิยมบวก -1.5 -2.0 1.5
F M B N ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม ทศนิยมลบ ทศนิยมบวก -1.5 -2.0 1.5 2.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 2.0 -2.5 3.0 ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมใด ๆ คือระยะห่างระหว่างทศนิยมนั้นกับศูนย์ -1.5 -2.0 1.5 2.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 2.0 -2.5 3.0 ค่าสัมบูรณ์ของ -1.5 เท่ากับ 1.5 ค่าสัมบูรณ์ของ 2.5 เท่ากับ 2.5

11 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม ตัวอย่าง
F M B N ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม ตัวอย่าง จงหาค่าสัมบูรณ์ของ -2.5, 0.5, -2.0, 1.5 -1.5 -2.0 1.5 2.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 2.0 -2.5 3.0 ค่าสัมบูรณ์ของ -2.5 เท่ากับ 2.5 ค่าสัมบูรณ์ของ 0.5 เท่ากับ 0.5 ค่าสัมบูรณ์ของ -2.0 เท่ากับ 2.0 ค่าสัมบูรณ์ของ 1.5 เท่ากับ 1.5

12 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ยิ่งน้อย ยิ่งมาก -1.5 -2.0 1.5
F M B N การเปรียบเทียบทศนิยม ยิ่งน้อย ยิ่งมาก -1.5 -2.0 1.5 2.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 2.0 -2.5 3.0 ทศนิยมที่อยู่ด้านซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าทศนิยมที่อยู่ด้านขวาเสมอ ตัวอย่าง

13 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกสองจำนวนใด ๆ
F M B N การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกสองจำนวนใด ๆ เปรียบเทียบเลขโดดของแต่ละจำนวนในตำแหน่งที่ตรงกันจากซ้าย ไปขวาจนกว่าจะพบเลขโดดที่มีค่าไม่เท่ากัน เลขโดดของจำนวน ไหนมากกว่า จำนวนนั้นจะเป็นจำนวนที่มากกว่า ตัวอย่าง 5.71 5.23 0.413 0.415

14 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นลบสองจำนวนใด ๆ
F M B N การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นลบสองจำนวนใด ๆ ให้หาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวน จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่า จะเป็นจำนวนที่มากกว่า ตัวอย่าง -5.71 -5.23 -0.413 -0.415 5.71 5.23 0.413 0.415

15 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม
F M B N การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบ ทศนิยมที่เป็นบวกจะมากกว่าทศนิยมที่เป็นลบเสมอ ตัวอย่าง -4.72 3.23 0.413 -7.415 0.03 -0.05

16 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกทศนิยม
F M B N การบวกทศนิยม จัดเลขโดดในแต่ละตำแหน่งให้ตรงกันแล้วจึงบวกกัน ตัวอย่าง จงหาผลบวก วิธีทำ = 11.600 + 0.875 12.475 = 12.475

17 นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนบวก
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การบวกทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นบวก นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนบวก ตัวอย่าง จงหาผลบวก วิธีทำ = 10.90 + 21.05 31.95

18 นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนลบ
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การบวกทศนิยม ทศนิยมที่เป็นลบและทศนิยมที่เป็นลบ นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนลบ ตัวอย่าง จงหาผลบวก (-0.37) + (-1.4) วิธีทำ (-0.37) + (-1.4) = (-0.37) + (-1.40) - 0.37 + - 1.40 - 1.77

19 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบ
F M B N การบวกทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบ นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าตั้งลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า แล้วตอบเป็น จำนวนชนิดเดียวกับจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า ตัวอย่าง จงหาผลบวก 2.5 + (-0.735) วิธีทำ 2.5 + (-0.735) = (-0.735) 2.500 + - - 0.735 1.765

20 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N สมบัติการบวกด้วยศูนย์ a + 0 = a ตัวอย่าง

21 a + b = b + a ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการสลับที่ 0.03 + 12.1 = 12.1 +
F M B N สมบัติการสลับที่ a + b = b + a ตัวอย่าง 0.03 + 12.1 = 12.1 + 0.03 12.13 = 12.13

22 (a + b) + c = a + (b + c) ทศนิยมและเศษส่วน ( ) ( ) ( )
F M B N สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (a + b) + c = a + (b + c) ตัวอย่าง 12.35 + 2.55 7.45 ( ) = 14.90 + 7.45 = 22.35 ( ) ( ) 12.35 2.55 7.45 + = 12.35 + 10.00 = 22.35

23 (a + b) + c = a + (b + c) ทศนิยมและเศษส่วน ( ) ( ) ( )
F M B N สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (a + b) + c = a + (b + c) ตัวอย่าง 12.35 + 2.55 7.45 ( ) = 14.90 + 7.45 = 22.35 ( ) ( ) 12.35 2.55 7.45 + = 12.35 + 10.00 = 22.35

24 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม จำนวนตรงข้ามของทศนิยม -1.5 -2.0 1.5 2.5
F M B N การลบทศนิยม จำนวนตรงข้ามของทศนิยม -1.5 -2.0 1.5 2.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 2.0 -2.5 3.0 จำนวนตรงข้ามของ 1.5 คือ -1.5 จำนวนตรงข้ามของ -1.5 คือ 1.5 จำนวนตรงข้ามของ -2.5 คือ 2.5 จำนวนตรงข้ามของ -2.5 คือ 2.5

25 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม จำนวนตรงข้ามของทศนิยม
F M B N การลบทศนิยม จำนวนตรงข้ามของทศนิยม ถ้า a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ a คือ -a ถ้า a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ -a คือ a ตัวอย่าง จำนวนตรงข้ามของ 3.52 คือ -3.52 จำนวนตรงข้ามของ 12.31 คือ -12.31 จำนวนตรงข้ามของ -2.45 คือ 2.45 จำนวนตรงข้ามของ -13.96 คือ 13.96

26 จำนวนตรงข้ามของตัวลบ
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบทศนิยม ตัวตั้ง - ตัวลบ ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ = ตัวอย่าง 5.2 – 3.4 = 5.2 + (–3.4) -4.12 – 13.25 = (–13.25) 7.65 – (– 4.43) = 7.65 + 4.43 –9.87 – (– 5.73) = 5.73

27 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ 63.02 – (– 86.38)
F M B N การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ 63.02 – (– 86.38) วิธีทำ 63.02 – (– 86.38) = 63.02 + 86.38 1 63.02 + 86.38 14 9 . 4 = 63.02 – (– 86.38) 149.40

28 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ –125.17 – (– 72.9)
F M B N การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ – – (– 72.9) วิธีทำ – – (– 72.9) = –125.17 + 72.9 4 125.17 + 72.90 5 2 . 2 7 = – – (– 72.9) –52.27

29 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ 20.30 – (2 – 15.2)
F M B N การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ 20.30 – (2 – 15.2) วิธีทำ 20.30 – (2 – 15.2) = 20.30 – ( ) 2 .0 + (– 15.2) = 20.30 – (–13.2) 15.2 + 2.0 = 20.30 + 13.2 13.2 = 33.50 = 20.30 – (2 – 15.2) 33.50

30 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม วิธีคิด
F M B N การคูณทศนิยม วิธีคิด 1. ให้คิดว่าตัวตั้งและตัวคูณไม่ใช่ทศนิยม 2. นำตัวเลขที่ได้จากข้อ 1 มาคูณกันตามปกติ 3. ย้อนกลับไปนับจำนวนตำแหน่งทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวคูณ 4. นำจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ได้มาบวกกัน 5. ค่าดังกล่าวคือจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ 6. จัดตัวเลขในข้อ 2 ให้มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามข้อ 5

31 1 2 4 8 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 1 1 +
F M B N การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 1 1 + 2

32 7 0 7 3 5 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 3 2
F M B N การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 3 2 + 5

33 2 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 3 2 + 5 F M
B N การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 3 2 + 5 2

34 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การคูณทศนิยม หลักการคูณ

35 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 1 1 1 ดังนั้น
F M B N การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 1 1 1 ดังนั้น

36 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ 1 วิธีทำ 15 2 3
F M B N การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ 1 วิธีทำ 15 2 3 ดังนั้น

37 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 8 1 8 ดังนั้น
F M B N การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 8 1 8 ดังนั้น

38 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N สมบัติการคูณด้วยศูนย์ a = ตัวอย่าง

39 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N สมบัติการคูณด้วยหนึ่ง a 1 = ตัวอย่าง

40 a b = b a ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการสลับที่ 0.03 x 12.1 = 12.1 x 0.03
F M B N สมบัติการสลับที่ a b = b a ตัวอย่าง 0.03 x 12.1 = 12.1 x 0.03 0.363 = 0.363

41 (a x b) x c = a x (b x c) ทศนิยมและเศษส่วน ( ) ( ) ( )
F M B N สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (a x b) x c = a x (b x c) ตัวอย่าง 0.001 x 1.11 0.02 ( ) = x 0.02 = ( ) ( ) 0.001 1.11 0.02 x = 0.001 x 0.0222 =

42 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง

43 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 999 48 79 9
F M B N สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 999 48 79 9 2 7 39 9 6 3 4 7 9 5 2 1 ดังนั้น

44 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ

45 ทศนิยมและเศษส่วน 1 2 5 5 625 5 1 2 1 2 5 2 5 การหารทศนิยม ตัวอย่าง
F M B N การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร 1 2 5 วิธีทำ 5 625 5 1 2 1 2 5 2 5

46 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม วิธีคิด 1. ให้สนใจเฉพาะตัวหาร
F M B N การหารทศนิยม วิธีคิด 1. ให้สนใจเฉพาะตัวหาร 2. ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มให้ได้ โดยการเลื่อนจุดทศนิยม 3. ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา จนกว่าตัวหารจะเป็นจำนวนเต็ม 4. ตัวหารเลื่อนไปกี่จุด ตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไปจำนวนเท่ากัน 5. ทำการหารจำนวนดังกล่าว ตามหลักการหารที่ได้เรียนมา

47 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารทศนิยม การเลื่อนจุดทศนิยม 1 4 3 1 4 3 0 0 2 2 2 4 2

48 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารทศนิยม หลักการหาร

49 ทศนิยมและเศษส่วน 1 2 5 5 625 5 1 2 1 2 5 2 5 การหารทศนิยม ตัวอย่าง
F M B N การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร 1 2 5 วิธีทำ 5 625 5 1 2 1 2 5 2 5

50 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ

51 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ

52 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ

53 ทศนิยมและเศษส่วน เศษส่วน พื้นที่สีฟ้า พื้นที่ทั้งหมด 1 1 2 2 4 4 8 F M
B N เศษส่วน พื้นที่สีฟ้า พื้นที่ทั้งหมด 1 1 2 2 4 4 8

54 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N เศษส่วน 40 1 2 18

55 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N เศษส่วน

56 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N เศษส่วน

57 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N เศษส่วน

58 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N เศษส่วน

59 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N เศษส่วน 1

60 ทศนิยมและเศษส่วน -2 -1 1 2 เศษส่วน จุด มีพิกัดเท่ากับ จุด
F M B N เศษส่วน D C A B -2 -1 1 2 จุด มีพิกัดเท่ากับ A จุด มีพิกัดเท่ากับ B หรือ จุด C มีพิกัดเท่ากับ จุด มีพิกัดเท่ากับ D หรือ

61 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N จงบอกพิกัดของจุดที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (10 คะแนน) D C A B -3 -2 -1 1 2 3 จุด A มีพิกัดเท่ากับ จุด B มีพิกัดเท่ากับ หรือ จุด C มีพิกัดเท่ากับ จุด D มีพิกัดเท่ากับ หรือ

62 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน

63 ทศนิยมและเศษส่วน ส1 ศ1 ส2 ศ2 การเปรียบเทียบเศษส่วน วิธีคิด
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ส1 ศ1 ส2 ศ2 วิธีคิด 1. ให้ดูที่ตัวส่วน ? = 2. ตัวส่วนนั้นเท่ากันหรือยัง 3. ถ้ายังไม่เท่ากัน ให้ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันให้ได้ โดยหา ค.ร.น 4. ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้ว 5. ให้นำตัวเศษมาเทียบกันตามปกติ 6. ตัวเศษไหนมากกว่า ค่าของเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่า

64 เศษส่วนบวกจะมากกว่าเศษส่วนลบนะ
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน เศษส่วนบวกจะมากกว่าเศษส่วนลบนะ รู้แล้วน่า

65 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ =

66 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ =

67 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ วิธีทำ ? = = =

68 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ วิธีทำ ? = = =

69 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ วิธีทำ ? = = =

70 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน จำได้ไหม ลบน้อยกว่าบวก
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ จำได้ไหม ลบน้อยกว่าบวก

71 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) วิธีคิด 1. เนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากัน ต้องทำให้เท่ากันเสียก่อน 2. หา ค.ร.น. ของจำนวนที่เป็นตัวส่วน 3. หาจำนวนมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ ค.ร.น. ที่หาได้ในข้อ 2 4. เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว ก็เอาเศษมาเทียบกันตามปกติ

72 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทบทวนการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น. ของ กับ วิธีทำ แยกตัวประกอบ ดังนั้น ค.ร.น. ของ กับ คือ

73 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทบทวนการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น. ของ กับ วิธีทำ แยกตัวประกอบ ดังนั้น ค.ร.น. ของ กับ คือ

74 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทบทวนการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง จงหา ค.ร.น. ของ กับ วิธีทำ แยกตัวประกอบ ดังนั้น ค.ร.น. ของ กับ คือ

75 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N

76 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N

77 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ หา ค.ร.น.

78 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ หา ค.ร.น.

79 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ หา ค.ร.น.

80 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ หา ค.ร.น.

81 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน จำได้ไหม ลบน้อยกว่าบวก
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ จำได้ไหม ลบน้อยกว่าบวก

82 ทศนิยมและเศษส่วน ? การเปรียบเทียบเศษส่วน จำได้ไหม บวกมากกว่าลบ
F M B N การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงเปรียบเทียบเศษส่วน กับ ? วิธีทำ จำได้ไหม บวกมากกว่าลบ

83 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน วิธีคิด 1. ให้ดูที่ตัวส่วน
F M B N การบวกเศษส่วน วิธีคิด 1. ให้ดูที่ตัวส่วน 2. ตัวส่วนนั้นเท่ากันหรือยัง 3. ถ้ายังไม่เท่ากัน ให้ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันให้ได้ โดยหา ค.ร.น 4. ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้ว 5. ให้นำตัวเศษมาบวกกันตามปกติ

84 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น

85 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ดังนั้น

86 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ

87 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ

88 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ

89 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ

90 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) การทำตัวส่วนให้เท่ากัน หา ค.ร.น.

91 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน )
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) การทำตัวส่วนให้เท่ากัน หา ค.ร.น. หรือ

92 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

93 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง
F M B N การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

94 ขอดูพื้นฐานความรู้ของพวกเจ้าหน่อยซิ จะแน่ซักแค่ไหน
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน ขอดูพื้นฐานความรู้ของพวกเจ้าหน่อยซิ จะแน่ซักแค่ไหน

95 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน

96 ขอดูพลังในการเปลี่ยนการลบเป็นการบวกหน่อยซิ
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน ขอดูพลังในการเปลี่ยนการลบเป็นการบวกหน่อยซิ

97 ทศนิยมและเศษส่วน การลบเศษส่วน จำนวนตรงข้ามของเศษส่วน จำนวนตรงข้ามของ
F M B N การลบเศษส่วน จำนวนตรงข้ามของเศษส่วน จำนวนตรงข้ามของ คือ จำนวนตรงข้ามของ คือ จำนวนตรงข้ามของ คือ จำนวนตรงข้ามของ คือ

98 จำนวนตรงข้ามของตัวลบ
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน ตัวตั้ง - ตัวลบ ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ = ตัวอย่าง

99 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน ตัวอย่าง

100 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

101 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การลบเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

102 ขอดูความสามารถในการคูณเลขหน่อยซิ
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การคูณเศษส่วน ขอดูความสามารถในการคูณเลขหน่อยซิ

103 ทศนิยมและเศษส่วน a b c d a c = b d การคูณเศษส่วน หลักการคูณ ตัวอย่าง F
M B N การคูณเศษส่วน หลักการคูณ a b c d a c = b d ตัวอย่าง

104 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การคูณเศษส่วน หลักการคูณ

105 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ง่ายนะ ว่าไหม จงหาค่าของ ตัวอย่าง
F M B N การคูณเศษส่วน ง่ายนะ ว่าไหม ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

106 งั้นเอาข้อนี้ไปกิน ย้ากกก....
ทศนิยมและเศษส่วน F M B N งั้นเอาข้อนี้ไปกิน ย้ากกก.... การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ กระจอกมากแค่นี้

107 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ขอโจทย์ที่มันยากกว่านี้หน่อยเซ่....
F M B N ขอโจทย์ที่มันยากกว่านี้หน่อยเซ่.... การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ นี่ยากแล้วเหรอเนี่ย ฮึ ๆ ๆ น่าขำ

108 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน เจ้าเสร็จข้าแน่ข้อนี้ ฮ่า ๆๆๆ
F M B N เจ้าเสร็จข้าแน่ข้อนี้ ฮ่า ๆๆๆ การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ ความสามารถเจ้ามีแค่นี้งั้นเหรอ

109 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ

110 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน ส่วนกลับของเศษส่วน ส่วนกลับของ คือ
F M B N การหารเศษส่วน ส่วนกลับของเศษส่วน ส่วนกลับของ คือ ตัวอย่าง ส่วนกลับของ คือ ส่วนกลับของ คือ ส่วนกลับของ คือ

111 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารเศษส่วน คำตอบของการหาร

112 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน หลักการหาร ตัวตั้ง ตัวหาร = ตัวตั้ง
F M B N การหารเศษส่วน หลักการหาร ตัวตั้ง ตัวหาร = ตัวตั้ง ส่วนกลับตัวหาร ตัวอย่าง

113 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

114 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ

115 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การหารเศษส่วน ตัวอย่าง จงหาค่าของ วิธีทำ หรือ

116 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การเท่ากันของเศษส่วน

117 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน ถ้า , และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่
F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ถ้า , และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่ และ จะได้ว่า ตัวอย่าง

118 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง จะได้ว่า

119 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ
F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ จะได้ว่า จะได้ว่า

120 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ
F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ จะได้ว่า จะได้ว่า

121 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน ถ้า , และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่
F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ถ้า , และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่ และ จะได้ว่า ตัวอย่าง

122 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง จะได้ว่า

123 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ
F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ จะได้ว่า จะได้ว่า

124 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ
F M B N การเท่ากันของเศษส่วน ตัวอย่าง ตัวอย่าง วิธีทำ วิธีทำ จะได้ว่า จะได้ว่า

125 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

126 ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
F M B N ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ถ้า และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่ จะได้ว่า ตัวอย่าง

127 ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ตัวอย่าง จงเปลี่ยน ให้เป็นทศนิยม วิธีทำ ตัวอย่าง จงเปลี่ยน ให้เป็นทศนิยม วิธีทำ

128 ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ตัวอย่าง
F M B N ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน ตัวอย่าง จงเปลี่ยน ให้เป็นทศนิยม วิธีทำ ตัวอย่าง จงเปลี่ยน ให้เป็นทศนิยม วิธีทำ

129 ทศนิยมและเศษส่วน F M B N จบแล้วครับผม


ดาวน์โหลด ppt ทศนิยมและเศษส่วน F M B N โดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google