งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านลาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

3 ยินดีต้อนรับ

4 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ

5 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ฬุฐ สำเภาทอง

6 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ฬุฐ สำเภาทอง ด้วยความยินดียิ่ง

7 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ฬุฐ สำเภาทอง ด้วยความยินดียิ่ง

8 นายฬุฐ สำเภาทอง ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐
นายฬุฐ สำเภาทอง เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ณ บ้านห้วย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

9 ประวัติด้านครอบครัว บิดา ชื่อ นายทองหล่อ สำเภาทอง มารดา ชื่อ นางจินดา สำเภาทอง

10 ประวัติด้านครอบครัว สมรสกับ นางอนันทยา สำเภาทอง บุตร-ธิดา 2 คน ๑. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ๒. นายพงศฑร สำเภาทอง

11 ประวัติด้านการศึกษา ปริญญาตรี เอกพลศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรี ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรี ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12 ประวัติด้านการรับราชการ
พ.ศ.๒๕๒๑ ครูโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา พ.ศ.๒๕๓๔ ผู้ประสานงานสาขา ร.ร.แก่งกระจานวิทยา และ ร.ร.ป่าเด็งวิทยา จัดหาที่ดินสร้างอาคารเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

13 ประวัติด้านการรับราชการ
พ.ศ.๒๕๓๕ ครูใหญ่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา พ.ศ.๒๕๓๘ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

14 ประวัติด้านการรับราชการ
พ.ศ.๒๕๔๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

15 ประวัติด้านการรับราชการ
พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

16 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ฬุฐ สำเภาทอง ด้วยความยินดียิ่ง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google