งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ ทต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๑ วัด - โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1

2 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๑ วัด - โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 2

3 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๑ วัด - โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 3

4 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๒ วัด – โรงเรียนศุขเกษม 4

5 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๒ วัด – โรงเรียนศุขเกษม 5

6 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๒ วัด – โรงเรียนศุขเกษม 6

7 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๓ โค้งวัดใหม่ใกล้เทศบาล 7

8 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๓ โค้งวัดใหม่ใกล้เทศบาล 8

9 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๓ โค้งวัดใหม่ใกล้เทศบาล 9

10 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๔ โค้งโรงเลื่อย 10

11 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๔ โค้งโรงเลื่อย 11

12 สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7
สขจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบต.บ้านแหลมพัฒนา สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7 จุดที่ ๔ โค้งโรงเลื่อย 12


ดาวน์โหลด ppt สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่รวม ๔ แห่ง 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google