งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี

2 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระราชทานวโรกาส กำหนดเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556 สถานที่ 1. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
เวลา – น. 1. เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วัดจันทราวาส 2. เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วัดจันทราวาส

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวลา 17.30-21.00 น.)
1. เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUM BER ONE (ใต้อาคารอเนกประสงค์) 1.1 เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.2 เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวลา 17.30-21.00 น.)
2. พระราชทานวารสาร TO BE NUM BER ONE (หน้าห้องประชุม 1000) 3. เยี่ยมบูธนิทรรศการจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน จำนวน 14 บูธ 4. เยี่ยมสมาชิก โครงการใครติดยายกมือขึ้น จำนวน คน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ห้อง 200) 5. มอบเข็มแก่ผู้บริจาค มอบโล่แก่ผู้สนับสนุน (ห้องพิธีการ 500) 6. ฉายพระรูป 2 ชุดๆละ 36 คน 7. ทรงงาน พูดคุยกับเด็กๆ ตอบคำถาม ประมาณ 800 คน (ห้องทรงงาน) 8. ทรงคอนเสิร์ต (ห้องประชุม 1000)

6

7 กำหนดการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา – น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เวลา – น. บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด เวลา – น. จังหวัดเพชรบุรี (ม.ราชภัฏเพชรบุรี) วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา – น. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) วันที่ กรกฎาคม ประกวดระดับประเทศ ที่ เมืองทองธานี

8 ทีมงานสนับสนุน ที่ จังหวัด/ชมรม รอง นพ.สสจ. อำเภอ 1 จังหวัด
TO BE NUMBER ONE นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ ชะอำ, บ้านลาด 2 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ เมือง, บ้านแหลม 3 บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด นางสุรัตน์ พลบุตร ท่ายาง, แก่งกระจาน 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ เพชรบุรี นายทวีศักดิ์ วัดอุดม เขาย้อย, หนองหญ้าปล้อง

9 ผลการดำเนินงาน Pap Smear (ต.ค.52-มี.ค.56)
อำเภอ เป้าหมาย ต.ค.52-ธ.ค.55 ต.ค.52-มี.ค.56 ผลงาน ร้อยละ เมือง 29,050 15,961 54.94 18,390 63.30 เขาย้อย 8,955 4,993 55.75 5,089 56.82 หนองฯ 3,287 2,029 61.72 ชะอำ 16,907 9,662 57.14 9,701 57.37 ท่ายาง 20,849 10,873 52.15 11,275 54.07 บ้านลาด 12,600 8,016 63.61 8,275 65.67 บ้านแหลม 12,203 5,940 48.67 7,319 59.97 แก่งฯ 6,300 3,765 59.76 4,503 71.47 จังหวัด 110,151 61,264 55.61 66,581 60.44

10 ผลการดำเนินงานยาเสพติด (ต.ค.55 - เมย.56)
ผลการดำเนินงานยาเสพติด (ต.ค เมย.56) อำเภอ ค่ายบำบัด บำบัดในโรงพยาบาล ผลงาน รายงาน บสต.3 เมือง 125 30 18 เขาย้อย 58 34 40 หนองฯ 4 5 ชะอำ 72 17 56 ท่ายาง 141 6 31 บ้านลาด 63 1 บ้านแหลม 22 7 35 แก่งฯ 10 13 จังหวัด 526 329 199


ดาวน์โหลด ppt TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google