งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ งานเว็บไซต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชกุฉินารายณ์ โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ งานเว็บไซต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชกุฉินารายณ์ โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ งานเว็บไซต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชกุฉินารายณ์ โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

2 นายคณัสนันท์ ภูจารึก ( นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ )  การศึกษา  บธบ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ( พัฒนาซอฟต์แวร์ ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. อีสาน วิทยาเขต กาฬสินธุ์ ( ม. กาฬสินธุ์ )  การทำงาน  มิถุนายน 2557 – สิงหาคม 2557 – รพ. กาฬสินธุ์  กันยายน 2557 – ปัจจุบัน – รพร. กุฉิ นารายณ์

3 ทำไมต้องมาอบรม ?  เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านไอที  เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ เว็บไซต์  หน่วยงาน มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของตัวเองได้ ( สป. เป็นหลัก )  หน่วยงานมีพื้นที่ในการอัพโหลดไฟล์

4 Our Current Products  Camping  Duffel bags  Daypacks  Family camping tents  Foam sleep pads  Internal frame packs  Cookware  Dehydrated food packs  Climbing  Harnesses  Climbing shoes  Helmets  Rappel gloves  Rope bags  Carabineers  Gaiters

5 Previous Year Profits (in millions) Revenue10.127.750.0 Cost of Goods1.83.14.6 Gross Profit8.324.645.4 Total Expenses3.038.115.3 Pre-Tax Profit5.2716.530.1 Pre-Tax Profit as Percent of Revenues 64.6%59.6%60.2%

6 Sales Research  Customers  is projected to attract 920,700 new customers  27% of first-time customers have become repeat customers  Transactions  Average sale transaction = $52.17  75% of customers have bought at least 1 non-sale item in addition to a sale item

7 Proposed New Products  Survival gear  Sportswear  Outerwear  Off-road bicycles  Fishing equipment and tackle  Canoes and personal rowing shells

8 Costs of Return on Investment Projections  Costs  ROI

9 Terms and Conditions  Terms and conditions #1  Terms and conditions #2  Terms and conditions #3  Terms and conditions #4  Terms and conditions #5

10 Strategy  Strategy  Tactic #1  Tactic #2  Tactic #3

11 Schedule Adopt plan 3Q Implement 4Q Evaluate 3Q Adjust 4Q

12 Sales and Marketing Needs  Close sales faster  Present complex concepts quickly and clearly  Leverage database information (sales numbers, customer locations, etc.)

13 Close Sales Faster  Need and solution #1  Need and solution #2  Need and solution #3  Need and solution #4  Need and solution #5

14 Present Complex Concepts Quickly and Clearly  Need and solution #1  Need and solution #2  Need and solution #3  Need and solution #4  Need and solution #5

15 Leverage Database Information  Need and solution #1  Need and solution #2  Need and solution #3  Need and solution #4  Need and solution #5

16 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ งานเว็บไซต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชกุฉินารายณ์ โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google