งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IRREGULAR VERBS Prepared By: Miss Nichaporn Tumon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IRREGULAR VERBS Prepared By: Miss Nichaporn Tumon."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IRREGULAR VERBS Prepared By: Miss Nichaporn Tumon

2 กริยา 3 ช่อง (Irregular Verbs) เมื่อคำกริยาใน past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) ไม่ได้มีการเติม – ed ข้างท้าย เราเรียกคำพวกนี้ว่า Irregular Verbs นะครับ เราสามมารถ แบ่ง Irregular Verbs ออกเป็น 3 แบบได้ดังนี้นะครับ 1. คำ Irregular Verbs บางคำ เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็น present simple tense (Verb ช่อง 1), past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) เช่น hit-hit- hit, read-read-read 2. คำ Irregular Verbs บางคำ มี past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) ที่ เหมือนกัน เช่น tell-told-told 3. คำ Irregular Verbs บางคำ ต่างกันทุกคำไม่ว่าจะเป็น present simple tense (Verb ช่อง 1), past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) เช่น rise- rose-risen

3 คำบางคำสามารถเป็นได้ทั้ง regular verbs และ irregular verbs เช่น  burn -> burned หรือ burnt  dream -> dreamed หรือ dreamt  lean -> leaned หรือ leant  learn -> learned หรือ learnt  smell-> smelled หรือ smelt  spell -> spelled หรือ spelt  spill -> spilled หรือ split  spoil ->spoiled หรือ spoilt

4 แบบทดสอบความเข้าใจ

5 COMMON IRREGULAR VERBS  blow PresentPastPast Participle ??? Can you list these verb forms?

6 COMMON IRREGULAR VERBS  blow PresentPastPast Participle blowblewblown

7  break Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

8  break PresentPastPast Participle breakbrokebroken

9  catch Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

10  catch PresentPastPast Participle catchcaught

11  choose Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

12  choose PresentPastPast Participle choosechosechosen

13  come Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

14  come PresentPastPast Participle comecamecome

15  do Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

16  do PresentPastPast Participle dodiddone

17  draw Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

18  draw PresentPastPast Participle drawdrewdrawn

19  drink Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

20  drink PresentPastPast Participle drinkdrankdrunk

21  dream Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

22  dream PresentPastPast Participle dreamdreamt/ dreamed

23  drive Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

24  drive PresentPastPast Participle drivedrovedriven

25  eat Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

26  eat PresentPastPast Participle eatateeaten

27  fall Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

28  fall PresentPastPast Participle fallfellfallen

29  forgive Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

30  forgive PresentPastPast Participle forgiveforgaveforgiven

31  get Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

32  get PresentPastPast Participle getgotgotten

33  go Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

34  go PresentPastPast Participle gowentgone

35  grow Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

36  grow PresentPastPast Participle growgrewgrown

37  know Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

38  know PresentPastPast Participle knowknewknown

39  lay Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

40  lay PresentPastPast Participle laylaid

41  lie Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

42  lie PresentPastPast Participle lielaylain

43  ride Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

44  ride PresentPastPast Participle rideroderidden

45  run Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

46  run PresentPastPast Participle runranrun

47  see Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

48  see PresentPastPast Participle seesawseen

49  sing Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

50  sing PresentPastPast Participle singsangsung

51  sit Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

52  sit PresentPastPast Participle sitsat

53  speak Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

54  speak PresentPastPast Participle speakspokespoken

55  swim PresentPastPast Participle swimsswamswum ??? Can you list these verb forms?

56  swim PresentPastPast Participle swimswamswum

57  take Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

58  take PresentPastPast Participle taketooktaken

59  throw Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

60  throw PresentPastPast Participle throwthrewthrown

61  write Can you list these verb forms? PresentPastPast Participle ???

62  write PresentPastPast Participle writewrotewritten

63 Thank you for your kind attention


ดาวน์โหลด ppt IRREGULAR VERBS Prepared By: Miss Nichaporn Tumon.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google