งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติเมืองเชียงเหียน ศตวรรษที่ 14 สมัยของเรื่องอำนาจ ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าวรมันที่ 2 แห่งเขมร หรือกัมพูชา มีอำนาจและมีอิทธิพลในการขยายอำนาจ และวัฒนธรรมจึงขยายอำนาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติเมืองเชียงเหียน ศตวรรษที่ 14 สมัยของเรื่องอำนาจ ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าวรมันที่ 2 แห่งเขมร หรือกัมพูชา มีอำนาจและมีอิทธิพลในการขยายอำนาจ และวัฒนธรรมจึงขยายอำนาจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติเมืองเชียงเหียน ศตวรรษที่ 14 สมัยของเรื่องอำนาจ ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าวรมันที่ 2 แห่งเขมร หรือกัมพูชา มีอำนาจและมีอิทธิพลในการขยายอำนาจ และวัฒนธรรมจึงขยายอำนาจ ลงมาถึงดินแดนของลาว และแผ่วงกว้างออกไปเกือบหมดดินแดนของลาวตอนตะวันตกเฉียงเหนือ ของลาว แล้วต่อมาจึงสร้างเมืองหน้าด่านขึ้นเมืองหนึ่ง ชื่อเมืองเอกชะทีตา และผู้ครองนคร เป็นขอมก็เรียกว่าพระยาขอม

2 ต่อมาเมื่อพระยาขอมสร้างเมืองหน้าด่านเจริญรุ่งเรืองขึ้น แล้วโดยมีน้อง 2 หลาน 2 ( หมายถึงลูกของอาสองคน ) ร่วมมือ ร่วมแร่งเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อเมืองหน้าด่านแข็งแรง แล้วพระยาขอมก็แต่งให้น้องสองคนออกสร้างเมืองคือ 1. เจ้าฟ้าแดดไปสร้างเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2. เจ้าเชียงเหียนไปสร้างเมืองเชียงเหียน ส่วนน้องต่างมารดาคือลูกของอาสองคนนั้นก็ส่งไปสร้างเมือง เหมือนกัน คือ 1. เจ้าเชียงหงษ์ ไปสร้างเมืองหงษ์ทอง ( หรือเมืองหงษ์ เมืองทอง ) 2. เจ้าสีแก้ว ไปสร้างเมืองสีแก้ว

3 จะกล่าวแต่เมืองเชียงเหียนก่อนก็ตามโบราณ การออกสร้างเมืองหรือก่อร้างสร้างตนต้องมีไพ่พล และแก้วแหวนเงินทองตามแบบของคนโบราณ คือ ช้างฮ้อย ม้าฮ้อย วัวฮ้อย ควายฮ้อย ใหเงินฮ้อย ใหคำฮ้อย ข้าทาสบริวารเก้าฮ้อย ( คำว่าฮ้อย ก็คือ หนึ่งร้อยนั้นเอง ) เจ้าเมืองเชียงเหียนจะพาไพ่พลข้ามน้ำข้ามดอนนอนลอนแรม เดินทางมาหลายวัน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติเมืองเชียงเหียน ศตวรรษที่ 14 สมัยของเรื่องอำนาจ ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าวรมันที่ 2 แห่งเขมร หรือกัมพูชา มีอำนาจและมีอิทธิพลในการขยายอำนาจ และวัฒนธรรมจึงขยายอำนาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google