งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 จัดการ header footer content. ส่วนประกอบของหน้า page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 จัดการ header footer content. ส่วนประกอบของหน้า page."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 จัดการ header footer content

2 ส่วนประกอบของหน้า page

3 Data-role attribute 1. Page attribute 2. Header attribute 3. Content attribute 4. Footer attibute

4 เปลี่ยนข้อความและรูป header 1. เปลี่ยนข้อความใน Page One ให้เป็น Liverpool 2. ลบข้อความ Liverpool ออกแล้วไปที่ panel common เลือกคำสั่ง Images : image 3. เลือกรูปภาพ Liverpool ที่เก็บไว้

5 เปลี่ยนข้อความ และ ตรึง (fix) ให้ footer อยู่กับที่ 1. เปลี่ยนข้อความที่ footer เป็น You’ll never walk alone 2. แทรกแอตตริบิวต์ data-position = “fixed”

6 จัดการ content 1. ทดลองที่ page2 ลบข้อความ content ออกจากส่วนของ content 2. ไปที่ common panel คลิกเลือกคำสั่ง table เพื่อสร้าง ตาราง 3. กำหนดจำนวน row และ column ในที่นี้ให้เป็น 2 และ 1 4. ลองแทรกรูปและข้อความลงไปในตารางนี้ที่สร้างขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 จัดการ header footer content. ส่วนประกอบของหน้า page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google