งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 จัดการ header footer content

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 จัดการ header footer content"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 จัดการ header footer content

2 ส่วนประกอบของหน้า page

3 Data-role attribute Page attribute Header attribute Content attribute
Footer attibute

4 เปลี่ยนข้อความและรูป header
เปลี่ยนข้อความใน <h1> Page One </h1> ให้เป็น <h1> Liverpool </h1> ลบข้อความ Liverpool ออกแล้วไปที่ panel common เลือกคำสั่ง Images : image เลือกรูปภาพ Liverpool ที่เก็บไว้

5 เปลี่ยนข้อความ และ ตรึง(fix)ให้ footerอยู่กับที่
เปลี่ยนข้อความที่ footer เป็น You’ll never walk alone แทรกแอตตริบิวต์ data-position = “fixed”

6 จัดการ content ทดลองที่ page2 ลบข้อความ content ออกจากส่วนของ content
ไปที่ common panel คลิกเลือกคำสั่ง table เพื่อสร้างตาราง กำหนดจำนวน row และ column ในที่นี้ให้เป็น 2 และ 1 ลองแทรกรูปและข้อความลงไปในตารางนี้ที่สร้างขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 จัดการ header footer content

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google