งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาการใช้งาน ADO กับ Database อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาการใช้งาน ADO กับ Database อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาการใช้งาน ADO กับ Database อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 ปัญหาอ้างชื่อ Table ผิด Cannot find the input table or query ‘NANU’ Make sure it exists and that its name is spelled correctly เกิดจากการ เขียนโค้ดอ้างอิง ชื่อตารางที่ใช้ใน การบันทึกข้อมูล ผิด คือ ไม่มีตาราง หรือคิวรีชื่อ NANU ให้เรากลับไปดูใน ฐานข้อมูล Access ใหม่ว่ามีตารางนี้ อยู่หรือไม่

3 ปัญหาที่ระบบไม่สามารถ ระบุได้ Unspecified error เกิดปัญหาโดย ที่เครื่องไม่ สามารถตอบได้ว่า มาจากอะไร ส่วน ใหญ่มีผลจากการ เปิดตาราง Access ทิ้งไว้แล้วเรียกใช้ งาน Web ทำให้เกิด ปัญหานี้ขึ้น แก้ไขโดยรอ สักพัก หรือ บูต เครื่องใหม่

4 ปัญหาฐานข้อมูลอ่านได้ อย่างเดียว Cannot update. Database or Object is read-only. เกิดปัญหาจาก การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล โดยสิทธิใน การเข้าถึง ฐานข้อมูลเรามี เพียงค่าอ่าน เท่านั้น ไม่สามารถ ทำการ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้ ดังนั้น ต้องมีการกำหนด คุณสมบัติเพิ่ม ดังนี้

5 การแก้ปัญหาฐานข้อมูล อ่านได้อย่างเดียว  ต้องกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลให้สามารถบันทึกได้ (Write)

6 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 1: เปิด windows Explorer เพื่อค้นหา แฟ้มหรือโฟลเดอร์ ที่จัดฐานข้อมูล (db) ที่เราใช้งาน ขั้นที่ 2: คลิกขวาที่ แฟ้มหรือโฟลเดอร์ ที่จัดเก็บ ฐานข้อมูลเลือก Properties 1 2

7 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 3: กำหนด สิทธิว่าจะให้ใคร ใช้ฐานข้อมูลได้ บ้าง ในที่นี้ ต้องการให้ทุก คน (Everyone) ใช้ งานได้ ให้นิสิต คลิกปุ่ม Add 1

8 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 4: คลิกปุ่ม Advanced เพื่อ แสดงรายชื่อ ผู้ใช้งานเครื่อง เราทั้งหมด 1

9 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 5: คลิกที่ปุ่ม Find Now เพื่อ แสดงรายชื่อ ผู้ใช้งานเครื่อง ทั้งหมด 1

10 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 6: ค้นหาชื่อ ผู้ใช้ที่ต้องการ ในที่นี้ใช้ Everyone จากนั้นคลิกปุ่ม OK 1 2

11 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 7: ยืนยันการ เลือกผู้ใช้ คลิก ปุ่ม OK 1

12 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล ขั้นที่ 8: เลือกที่ ผู้ใช้ Everyone จากนั้นเลือก Permission for Everyone โดยคลิก ที่ allow checkbox จากนั้นคลิกปุ่ม OK 1 2 3

13 ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ เข้าใช้งานฐานข้อมูล

14


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาการใช้งาน ADO กับ Database อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google