งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – น. ณ โถง ทางเดินชั้น 1 ตึก SIT

2 รายชื่อและตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษา คณะ SIT รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นตำแหน่ง สุรพงษ์ เนตรประไพณุ๊กนายก หัตทยา วงษ์สาจันทร์เนอนุ๊กเลขา บุณยานุช กีรติรัตนะน้ำผึ้งเหรัญญิก มัทนา มั่นพรมมิ้มคณะทำงาน อาทิมา จันทแสงสว่างอีฟคณะทำงาน กมลชนก พิมพะหญิงคณะทำงาน ธิดา ศรีประเสริฐกุนนี่คณะทำงาน รณพร เอมมาโนชญ์ฟางคณะทำงาน กมลวรรณ พิมพ์ดีดมีนคณะทำงาน ธีรวุฒิ พลามิตรโอ๊ตคณะทำงาน สุทธิดา ชลพานิชกุลบีคณะทำงาน จิรภัทร เฮ้งเจริญเป้คณะทำงาน ธฤต นิติวัฒนานนท์มิกกี้คณะทำงาน ทีปกร ทองชื่นอิฐรองนายก นนทวัฒน์ วรีฤทธิ์นนท์คณะทำงาน จิรายุ ไชยมาลาแฟ๊กคณะทำงาน ทรงฤทธฺ์ เกิดผลจั่นเจาคณะทำงาน สุรีภรณ์ มอญถนอมแนนคณะทำงาน

3 รายชื่อและตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสร นักศึกษา คณะ SIT รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นตำแหน่ง ภูริชญา ฮะเจริญต้นฝนคณะทำงาน สุพิชญา กันทาวงศ์มิ้นคณะทำงาน กมลชนก สุรังค์กาญจนจัยปาล์มคณะทำงาน ณัฐชญา สีหะวงษ์อันคณะทำงาน คุณากร นุ่มนิ่มปลื้มคณะทำงาน อธิวัชร์ แสงแก้วเอ็ดคณะทำงาน พิชชาพร สยะรักษ์พิมคณะทำงาน ธิดารัตน์ เหลืองประเสริฐจูนคณะทำงาน ณพล สุขประจักษ์ทองวินคณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google