งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – น. ณ โถงทางเดินชั้น 1 ตึก SIT

2 รายชื่อและตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ SIT
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง สุรพงษ์ เนตรประไพ ณุ๊ก นายก หัตทยา วงษ์สาจันทร์ เนอนุ๊ก เลขา บุณยานุช กีรติรัตนะ น้ำผึ้ง เหรัญญิก มัทนา มั่นพรม มิ้ม คณะทำงาน อาทิมา จันทแสงสว่าง อีฟ กมลชนก พิมพะ หญิง ธิดา ศรีประเสริฐ กุนนี่ รณพร เอมมาโนชญ์ ฟาง กมลวรรณ พิมพ์ดีด มีน ธีรวุฒิ พลามิตร โอ๊ต สุทธิดา ชลพานิชกุล บี จิรภัทร เฮ้งเจริญ เป้ ธฤต นิติวัฒนานนท์ มิกกี้ ทีปกร ทองชื่น อิฐ รองนายก นนทวัฒน์ วรีฤทธิ์ นนท์ จิรายุ ไชยมาลา แฟ๊ก ทรงฤทธฺ์ เกิดผล จั่นเจา สุรีภรณ์ มอญถนอม แนน

3 รายชื่อและตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ SIT
รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง ภูริชญา ฮะเจริญ ต้นฝน คณะทำงาน สุพิชญา กันทาวงศ์ มิ้น กมลชนก สุรังค์กาญจนจัย ปาล์ม ณัฐชญา สีหะวงษ์ อัน คุณากร นุ่มนิ่ม ปลื้ม อธิวัชร์ แสงแก้ว เอ็ด พิชชาพร สยะรักษ์ พิม ธิดารัตน์ เหลืองประเสริฐ จูน ณพล สุขประจักษ์ทอง วิน


ดาวน์โหลด ppt เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google