งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ โถง ทางเดินชั้น 1 ตึก SIT

2 รายชื่อและตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษา คณะ SIT รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นตำแหน่ง 56130500078 สุรพงษ์ เนตรประไพณุ๊กนายก 56130500080 หัตทยา วงษ์สาจันทร์เนอนุ๊กเลขา 56130500033 บุณยานุช กีรติรัตนะน้ำผึ้งเหรัญญิก 56130500055 มัทนา มั่นพรมมิ้มคณะทำงาน 56130500126 อาทิมา จันทแสงสว่างอีฟคณะทำงาน 56130500087 กมลชนก พิมพะหญิงคณะทำงาน 56130500024 ธิดา ศรีประเสริฐกุนนี่คณะทำงาน 56130500056 รณพร เอมมาโนชญ์ฟางคณะทำงาน 56130500004 กมลวรรณ พิมพ์ดีดมีนคณะทำงาน 56130500025 ธีรวุฒิ พลามิตรโอ๊ตคณะทำงาน 56130500076 สุทธิดา ชลพานิชกุลบีคณะทำงาน 56130500008 จิรภัทร เฮ้งเจริญเป้คณะทำงาน 56130500023 ธฤต นิติวัฒนานนท์มิกกี้คณะทำงาน 56130500244 ทีปกร ทองชื่นอิฐรองนายก 56130500027 นนทวัฒน์ วรีฤทธิ์นนท์คณะทำงาน 57130500102 จิรายุ ไชยมาลาแฟ๊กคณะทำงาน 57130500028 ทรงฤทธฺ์ เกิดผลจั่นเจาคณะทำงาน 57130500087 สุรีภรณ์ มอญถนอมแนนคณะทำงาน

3 รายชื่อและตำแหน่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสร นักศึกษา คณะ SIT รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นตำแหน่ง 57130500141 ภูริชญา ฮะเจริญต้นฝนคณะทำงาน 57130500085 สุพิชญา กันทาวงศ์มิ้นคณะทำงาน 57130500001 กมลชนก สุรังค์กาญจนจัยปาล์มคณะทำงาน 57130500022 ณัฐชญา สีหะวงษ์อันคณะทำงาน 57130500243 คุณากร นุ่มนิ่มปลื้มคณะทำงาน 57130500090 อธิวัชร์ แสงแก้วเอ็ดคณะทำงาน 57130500215 พิชชาพร สยะรักษ์พิมคณะทำงาน 57130500035 ธิดารัตน์ เหลืองประเสริฐจูนคณะทำงาน 57130500131 ณพล สุขประจักษ์ทองวินคณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เลือกตั้ง SIT Samo 2015 ขอเชิญนักศึกษา SIT ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรอง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google