งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอสังคมศึกษา ส 33105 นำเสนอหน้าที่พลเมือง 3 ส 33105( ชุด 3) ความสำคัญของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สกล เที่ยงจิตต์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอสังคมศึกษา ส 33105 นำเสนอหน้าที่พลเมือง 3 ส 33105( ชุด 3) ความสำคัญของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สกล เที่ยงจิตต์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอสังคมศึกษา ส 33105 นำเสนอหน้าที่พลเมือง 3 ส 33105( ชุด 3) ความสำคัญของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สกล เที่ยงจิตต์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

2 รายชื่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากการทำรัฐประหาร 1. พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา 2. นายควง อภัยวงศ์ 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 4. นายพจน์ สารสิน 5. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 6. จอมพลถนอม กิตติขจร

3 7. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 8. พล. อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 9. นายอานันท์ ปันยารชุน 10. พล. อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ 11. พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

4 ฉายานายกรัฐมนตรีของไทย นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ( แปลก ขีตตะสังคะ ) ( หลวงพิบูลสงคราม ) นายกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานมากที่สุด ( พ. ศ. 2481-2500) ฉายา นายกตลอดกาล

5 นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 พันตรีควง อภัยวงศ์ ( หลวงโกวิทย์อภัยวงศ์ ) ฉายา นายก 4 สมัย, โหรหน้าสนามกีฬา นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 นายทวี บุญยเกตุ ( ดำรงตำแหน่งรอ ม. ร. ว. เสนีย์ กลับจากต่างประเทศ ) ฉายา นายก 17 วัน

6 นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์ ( หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ) เมื่อปี 2543 องค์การยูเนสโกได้บรรจุชื่อของ ท่านในปฏิทินบุคคลสำคัญของโลก ฉายา บิดาแห่งรัฐธรรมนูญ 2475

7 นายกรัฐมนตรีคนที่ 8 พล. ร. ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ฉายา นายกลิ้นทอง นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกที่ถึงแก่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่ง หน้าที่ ฉายา นายกพัฒนา, จอมพลผ้าขาวม้าแดง

8 นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกสมัย 14 ต. ค. 2516 ( เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ ) ฉายา นายก ส. ค. ส. วันที่ 1 ม. ค. 01

9 นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ฉายา นายกพระราชทาน นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ( ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ) ฉายา นายกเลขโสฬส " ป๋า ", เตมีย์ใบ้

10 นายรัฐมนตรีคนที่ 17 พลเอก ชาติชาย ชุนหะวัณ ฉายา " น้าชาติ " ไม่มีปัญหา, ปลาไหลใส่สเก็ต, ช. สามช่า, จอมเสียบ นายกรัฐมนตรีคนที่ 19 นายชวน หลีกภัย ฉายา มีดโกนอาบน้ำผึ้ง, มีดโกนไร้คม, ช่างทาสี

11 นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ฉายา บิ๊กจิ๋ว, จิ๋วหวานเจี๊ยบ, ขงเบ้งจิ๋ว, ขงเบ้ง แห่งกองทัพไทย, ขงเบ้งอัลไซเมอร์

12 นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร ฉายา คิดใหม่ ทำใหม่, ผู้นำจานด่วน, พ่อมด มนต์เสื่อม, นายทาส, ซาตานในคราบนักบุญ, หน้าเหลี่ยม

13 นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ฉายา รัฐบาลขิงแก่, รัฐบาลขอโทษ นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช ฉายา จมูกชมพู่, ชิมไป บ่นไป, รัฐบาลนอมินี 1

14 นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ฉายา รัฐบาลนอมินี 2, เพชฌฆาตมาดมั่วนิ่ม, รัฐบาลมือเปื้อนเลือด, หน้าเนื้อใจเสือ, ซ่อนดาบในรอยยิ้ม

15 นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉายา หล่อใหญ่, มาร์ค ม.7, ขุนศึกไร้ดาบ นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ฉายา ปูกรรเชียง

16 Road Map ของ คสช. โรดแม็ป หมายถึง วิธีการ หรือขั้นตอนในการ แก้ไขปัญหาโดยนำเสนอแนวทางในการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนให้เห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน จอร์จ ดับเบิลยู บุช นำโรดแม็ปไปใช้ในการ สร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง ทักษิณ ชินวัตร ได้เสนอโรดแม็ปให้พม่าใน การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อย

17 Road Map ของ คสช. ระยะที่ 1 ช่วงแรกของการควบคุมอำนาจการ ปกครองประเทศ จะดำเนินการในเรื่องการ ปรองดองสมานฉันท์ ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา 2- 3 เดือน

18 ระยะที่ 2 การใช้รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว ซึงมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการ จัดตั้งสภาปฏิรูป แห่งชาติ

19 ระยะที่ 3 การเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ที่ทุกคนทุกพวก ทุกฝ่ายพอใจ กฎหมายทันสมัยในทุกด้าน รวมทั้งกฎระเบียบ กติกาต่างๆ ได้รับการ แก้ไข เพื่อให้ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มา ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอสังคมศึกษา ส 33105 นำเสนอหน้าที่พลเมือง 3 ส 33105( ชุด 3) ความสำคัญของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย สกล เที่ยงจิตต์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google