งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่อยู่ อายุ + วัน / เดือน / ปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล คติประจำ ใจ ความฝัน สิ่งที่ชอบ และ ไม่ ชอบ ชื่อบิดา มารดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่อยู่ อายุ + วัน / เดือน / ปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล คติประจำ ใจ ความฝัน สิ่งที่ชอบ และ ไม่ ชอบ ชื่อบิดา มารดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่อยู่ อายุ + วัน / เดือน / ปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล คติประจำ ใจ ความฝัน สิ่งที่ชอบ และ ไม่ ชอบ ชื่อบิดา มารดา

2 ชื่อ - สกุล ด. ญ. ภทร พรรณ ถุงแก้ว อ้อน Aon ย้อนกลั บ

3 ที่อยู่ 281 หมู่ 7 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน 281 หมู่ 7 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน ย้อนกลั บ

4 อายุ + วัน / เดือน / ปีเกิด อายุ 12 ปี เกิด วัน จันทร์ ที่ 8 เมษายน พ. ศ.2545 เกิด วัน จันทร์ ที่ 8 เมษายน พ. ศ.2545 ย้อนกลั บ

5 ประวัติการศึกษา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน อนุบาล 1- ป.4 โรงเรียนเทศบาล ประตูลี้ ป.5-6 โรงเรียนใบบุญลำพูน ขณะนี้ ( ม.1) โรงเรียนใบบุญลำพูน ย้อนกลั บ

6 ชื่อบิดา - มารดา บิดา นายชัยชนะ ถุงแก้ว มารดา นางทิพย์ลาวัลย์ ถุงแก้ว ย้อนกลั บ

7 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ชอบ สุนัข คนน่ารัก ไม่เห็นแก่ ตัว ไม่ชอบ สัตว์เลื้อยคลาน ผี ย้อนกลั บ

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำ ใจ นักธุรกิจหญิง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ย้อนกลั บ


ดาวน์โหลด ppt ที่อยู่ อายุ + วัน / เดือน / ปี เกิด ประวัติ การศึกษา ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล คติประจำ ใจ ความฝัน สิ่งที่ชอบ และ ไม่ ชอบ ชื่อบิดา มารดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google