งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Family History Analysis การวิเคระห์ประวัติศาสตร์ ครอบครัว Lecture 2 2015.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Family History Analysis การวิเคระห์ประวัติศาสตร์ ครอบครัว Lecture 2 2015."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Family History Analysis การวิเคระห์ประวัติศาสตร์ ครอบครัว Lecture 2 2015

2 Pre-marital Counseling/ การให้คำปรึกษา ก่อนแต่งงาน There are many tools to help counsel those who are considering marriage. Pre-marital counseling is a blessing in an age of technology where frequent changes in culture and stability exert pressure on family systems. It is good for ministers to understand tools that are helpful for pre-marital counseling มีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยผู้รับใช้ ให้คำปรึกษากับชายและหญิง ที่คิดจะแต่งงานกัน การให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน เป็นพระพรในยุคเทคโนโลยี เพราะวัฒนธรรมและความมั่ง คงมีการเปลี่ยนแปลงมากและ รวดเร็ว ซึ่งออกแรงดันใน ระบบครอบครัว ผู้รับใช้พระเจ้าควรรู้และ เข้าใจเครืองมือเหล่านี้ เพื่อ ช่วยเขาในการให้คำปรึกษา ก่อนแต่งงาน

3 Family History Analysis การวิเคราะห์ประวัติ ศาสตรครอบครัว Norman Wright There are English tools for ministers to use for pre-marital counseling. However, they are not available in Thai. The Family History chart is an adaptation of this tool, and it’s purpose is a starting point for couples to gain insight into their growing up family of origin experiences… Use it to facilitate discussion, and opportunity for communication in the couple’s relationship มีเครื่องมือภาษาอังกฤษที่ ใช้ได้ แต่ไม่ค่อยมีใน ภาษาไทย แผนที่ประวัติศาสตร์ของ ครอบครัวเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ใช้ได้ วัตถุประสงค์ก็คือช่วย เจ้าบ่าวและเจ้าสาว เข้าใจวิธี ที่ประวัติของครอบครัวอาจมี ผลกระทบต่อชีวิตของเขาทั้ง สอง ใช้มันเพื่ออำนวยความสะดวก ในการสนทนาและโอกาส สำหรับการสื่อสารใน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่

4 Key: กุญแจ Note: Green เขียว /Red แดง Such as: = no longer living / เสียชีวิต = Male / ชาย = Female / หญิง = Married / แต่งงาน = Divorced / หย่าร้าง = Un-Married / ไม่ได้ แต่งงาน = strong, good relationship / ความสัมพันธ์แข็งแรงดี = weak relationship / ความสัมพันธ์ไม่ค่อยแข็งแรง = very weak relationship/broken / ความสัมพันธ์อ่อนมากหรือ แตก

5 CHK 2-07-1914 KCP Charles Albert Kinsey b. 20-08-1885/87?—d. 22/10/1968 1 st marriage of my grandfather Kinsey to Kathryn “Kittie” Clyde Parsons

6 CHK 1914 K.C.P ? ? R.H.K Elsie I. K. 1912 1916 B. 1885 เกิด D. 1968 ตาย My Grandfather married her. Won her in a poker game from her first husband. She had a bad relationship with her first husband. She had 4 children. She died from tuberculosis, and my grandfather took care of them. The internet records show he adopted her son. Elsie appears to have been his real daughter. After her death he met my grandmother… คุณปู่ได้เอาภรรยาคนแรกโดยการเล่น การพนันไพ่ ภรรยามีความสัมพันธ์ไม่ ดีกับสามีแรกของเธอ และเมื่อเธอ แต่งงานกับคุณปู่ เธอมีลูกสี่คนโดย สามีแรก เธอติดวัณโรคแล้ะเสียชีวิต การวิจัยทางเน็ตแสดงว่า คุณปู่บุณ ธรรมลูกชายของเธอ และดูเหมือนว่า ที่ลูกสาว Elsie อาจเป็นลูกสาวของคุณ ปู่ หลังจากภรรยายคนแรกตาย คุณปู่พบ คุณยายของฉัน คุณ ปู่ ภรรยาแรก ลูกคุณปู่และ ภรรยาแรก แต่งงานกัน เส้น สีเขียวแสดงว่ามี ความสัพันธ์ แข็งแรงดี ภรรายแรกห่ยา ร้างจากสามีแรก ที่รูปสี ดำ / เทาหมายความว่า เสียชีวิตไปแล้ว

7 B. 1885 D. 1968 GA Hollis B. 1888 D. 1981 1921/1943 They did not have a good marriage. Gertrude was 33 when they were married. Charles was 34-36 years old. ใช้เส้นประสีส้มเพื่อแสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณปู่กับคุณยายของฉันไม่ค่อยดี คุณยายอายุ 33 ปีเมื่อแต่งงาน คุณปู่อายุประมาณ 34-36 CHK 1914 K.C.P ? ? R.H.K Elsie I. K. 1912 1916 คุณยายของฉัน หย่าร้างกัน

8 B. 1885 D. 1968 GA Hollis B. 1888 D. 1981 1921/1943 Clayton E. Kinsey Hollis C. Kinsey B. 1929 B. 1931 D. 2001 CHK 2-07-1914 K.C.P ? ? R.H.K Elsie I. K. 1912 1916 The children born to Charles and Gertrude: Clayton E. and Hollis C. did not have a good relationship with their father after he left the family. Clayton had to stop studying, took odd jobs to help support the family. Gertrude worked 3 jobs. Hollis went to trade school. Clayton, my father finished adult education. He had friends on the Sioux Indian Reservation. A missionary there brought my father to the Lord, and he accepted Christ when he was 18 years old. He helped his mother renew her faith in Christ. His brother did not accept the Lord. คุณพ่อฉัน เสียชีวิต น้องชายของ พ่อ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ กับน้องชายดี ความสัมพันธ์ระหว่างคุณปู่กับพ่อและลุงแตก คุณปู่ทิ้งครอบครัว เป็นคริส เตียน

9 B. 1885 D. 1968 GA Hollis B. 1888 D.1981 1921/1943 Clayton E. Kinsey Hollis C. Kinsey B. 1929 B. 1931 D. 2001 CHK 1914 K.C.P ? ? R.H.K Elsie I. K. 1912 1916 CEK 1952 E. M. A. B. 1927 พ่อ ฉัน แต่งงาน แม่ฉัน เส้นสีเขียว หมายความว่าอะไร พี่ฉันกับสามีภรรยา ลูกหลาน

10 B. 1885 D. 1968 GA Hollis B. 1888 D. 981 1921/1943 Clayton E. Kinsey Hollis C. Kinsey B. 1929 B. 1931 D. 2001 CHK 2-07-1914 K.C.P ? ? R.H.K Elsie I. K. 1912 1916 CEK 1952 E. M. A. B. 1927 ?____ ?_____ ?_______ เส้นสีเขียว หมายความว่าอะไร พี่สาวฉันและ สามีของเธอ พี่ชายของฉันน และภรรยา สามี พี่สาว หย่าร้าง จาก ภรรยา แรก คือใคร ? สามารถต่อเพื่อแสดงลูกหลานไป เล่ยๆ


ดาวน์โหลด ppt Family History Analysis การวิเคระห์ประวัติศาสตร์ ครอบครัว Lecture 2 2015.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google