งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุ้นแสนอร่อย. ใครละลาย - ใครทำละลาย ใครละลาย ใครทำละลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุ้นแสนอร่อย. ใครละลาย - ใครทำละลาย ใครละลาย ใครทำละลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุ้นแสนอร่อย

2 ใครละลาย - ใครทำละลาย ใครละลาย ใครทำละลาย

3 ขนมวุ้น ลักษณะของ วุ้นที่ชอบ รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น สี รูปร่าง

4 “ วุ้นแสนอร่อย ” เด็กชายปราณนต์ อายุ 10 ขวบ ชอบรับประทานวุ้นมาก แต่เขาเห็นว่าวุ้นที่มีขายตาม ตลาดนั้นไม่อร่อย และไม่น่า รับประทานถูกใจ เขาจึงคิด จะทำวุ้นที่อร่อย และรูปร่าง สีสันดึงดูดใจ เพื่อขาย คุณ แม่อนุญาตให้เขาลองทำวุ้น ได้โดยให้งบประมาณ 200 บาท แต่เขาต้องขายวุ้นให้ ได้กำไร 20% ช่วยเด็กชายปราณนต์คิดสูตรวุ้นที่ อร่อยและน่ารับประทาน และลองทำ วุ้นด้วยงบประมาณ 200 บาท เพื่อ ขายให้ได้กำไร 20%

5 เงื่อนไข คิดสูตรในการทำวุ้น โดย มีงบประมาณในการทำวุ้น ทั้งหมด 200 บาท สามารถทดลองทำวุ้นได้ 2 ครั้ง และปรับปรุงสูตรในการทำวุ้น ได้ ในการทำวุ้นให้ใช้ตัวทำละลาย ได้ครั้งละ 1 ถ้วยตวง

6 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 1 ผงวุ้น 1 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 3 ถ้วย ตวง น้ำ 4 ถ้วยตวง

7 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 1 ผงวุ้น 1 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 3 ถ้วย ตวง น้ำ 4 ถ้วยตวง สูตรที่ 2 ผงวุ้น 2 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วย ตวง น้ำ 4 ถ้วยตวง

8 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 3 ผงวุ้น 2 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วย ตวง น้ำ 6 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 2 ถ้วย

9 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 3 ผงวุ้น 2 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วย ตวง น้ำ 6 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 2 ถ้วย

10 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 2 ผงวุ้น 2 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วย ตวง น้ำ 4 ถ้วยตวง สูตรที่ 3 ผงวุ้น 2 ช้อน โต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วย ตวง น้ำ 6 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 2 ถ้วย

11 การประเมินผลงาน 1. ชิ้นงาน ขนมวุ้น : รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น ความ สวยงาม ( สีและรูปร่าง ) บันทึกวิธีการทำวุ้น บันทึกรายรับรายจ่าย 2. การมีส่วนร่วมในการทำงาน 3. การนำเสนอ

12 ปัญหา / อุปสรรค แนว ทางแก้ไข

13 นำเสนอผลงาน

14 ประเมินผลงานเพื่อน แต่ละคนเลือกวุ้นกลุ่มที่ตนเองชอบ มากที่สุดเพียงกลุ่มเดียว เขียนหมายเลขกลุ่มลงในกระดาษ ติดกระดาษบนกระดาน

15 นักเรียนได้เรียนรู้อะไร / ใช้ ความรู้อะไร

16 จุดประสงค์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 เวลา 6 ชั่วโมง 1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการละลาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละลาย 2. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบาย ตัวละลายและตัวทำละลาย 3. นักเรียนสามารถเลือกและใช้ เครื่องมือตวงให้เหมาะสมกับสิ่งที่ ต้องการจะตวง 4. นักเรียนสามารถเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย

17 STEM

18 ข้อเสนอแนะหรือข้อจำกัด ในการจัดกิจกรรม “ วุ้นแสนอร่อย ”

19


ดาวน์โหลด ppt วุ้นแสนอร่อย. ใครละลาย - ใครทำละลาย ใครละลาย ใครทำละลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google