งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุ้นแสนอร่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุ้นแสนอร่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุ้นแสนอร่อย

2 ใครละลาย - ใครทำละลาย ใครละลาย ใครทำละลาย

3 ขนมวุ้น ลักษณะของวุ้นที่ชอบ รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น สี รูปร่าง

4 “วุ้นแสนอร่อย” เด็กชายปราณนต์ อายุ 10 ขวบ ชอบรับประทานวุ้นมาก แต่เขาเห็นว่าวุ้นที่มีขายตามตลาดนั้นไม่อร่อย และไม่น่ารับประทานถูกใจ เขาจึงคิดจะทำวุ้นที่อร่อย และรูปร่าง สีสันดึงดูดใจ เพื่อขาย คุณแม่อนุญาตให้เขาลองทำวุ้นได้โดยให้งบประมาณ 200 บาท แต่เขาต้องขายวุ้นให้ได้กำไร 20% ช่วยเด็กชายปราณนต์คิดสูตรวุ้นที่อร่อยและน่ารับประทาน และลองทำวุ้นด้วยงบประมาณ 200 บาท เพื่อขายให้ได้กำไร 20%

5 เงื่อนไข คิดสูตรในการทำวุ้น โดย มีงบประมาณในการทำวุ้นทั้งหมด 200 บาท
คิดสูตรในการทำวุ้น โดย มีงบประมาณในการทำวุ้นทั้งหมด 200 บาท สามารถทดลองทำวุ้นได้ 2 ครั้งและปรับปรุงสูตรในการทำวุ้นได้ ในการทำวุ้นให้ใช้ตัวทำละลายได้ครั้งละ 1 ถ้วยตวง

6 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 1 ผงวุ้น 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 3 ถ้วยตวง
น้ำ 4 ถ้วยตวง สูตรที่ 2 ผงวุ้น 𝟏 𝟒 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 𝟑 𝟒 ถ้วยตวง น้ำ 1 ถ้วยตวง

7 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 1 ผงวุ้น 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 3 ถ้วยตวง
น้ำ 4 ถ้วยตวง สูตรที่ 2 ผงวุ้น 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วยตวง น้ำ 4 ถ้วยตวง

8 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 3 ผงวุ้น 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วยตวง
น้ำ 6 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 2 ถ้วย

9 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 3 สูตรที่ 3 ผงวุ้น 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาล 8 ถ้วยตวง น้ำ 6 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 2 ถ้วย สูตรที่ 3 ผงวุ้น 𝟏 𝟒 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 1 ถ้วยตวง น้ำ 𝟔 𝟖 หรือ 𝟑 𝟒 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 𝟐 𝟖 หรือ 𝟏 𝟒 ถ้วยตวง

10 ส่วนผสมในการทำวุ้น สูตรที่ 2 ผงวุ้น 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วยตวง
น้ำ 4 ถ้วยตวง สูตรที่ 3 ผงวุ้น 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 8 ถ้วยตวง น้ำ 6 ถ้วยตวง น้ำผลไม้ 2 ถ้วย

11 การประเมินผลงาน 1. ชิ้นงาน
ขนมวุ้น: รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น ความสวยงาม (สีและรูปร่าง) บันทึกวิธีการทำวุ้น บันทึกรายรับรายจ่าย 2. การมีส่วนร่วมในการทำงาน 3. การนำเสนอ

12 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข

13 นำเสนอผลงาน

14 ประเมินผลงานเพื่อน แต่ละคนเลือกวุ้นกลุ่มที่ตนเองชอบมากที่สุดเพียงกลุ่มเดียว เขียนหมายเลขกลุ่มลงในกระดาษ ติดกระดาษบนกระดาน

15 นักเรียนได้เรียนรู้อะไร/ใช้ความรู้อะไร

16 จุดประสงค์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 เวลา 6 ชั่วโมง
ระดับชั้น ป.4 – ป เวลา 6 ชั่วโมง สามารถอธิบายเกี่ยวกับการละลายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละลาย นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายตัวละลายและตัวทำละลาย นักเรียนสามารถเลือกและใช้เครื่องมือตวงให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะตวง นักเรียนสามารถเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย

17 STEM

18 ข้อเสนอแนะหรือข้อจำกัด ในการจัดกิจกรรม “วุ้นแสนอร่อย”

19


ดาวน์โหลด ppt วุ้นแสนอร่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google