งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0 - 2197 – 8364 / 08-6399-8080 อีเมล์ : เว็บไซต์ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0 - 2197 – 8364 / 08-6399-8080 อีเมล์ : เว็บไซต์ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0 - 2197 – 8364 / 08-6399-8080 อีเมล์ : mheexhibition@gmail.com เว็บไซต์ : www.mheexhibition.com

2 เป็นครั้งแรกของการรวมตัวของเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อแสดงนวัตกรรมที่ช่วยในการ ขนส่งลำเลียงและการจัดเก็บสินค้าให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน รักษา สิ่งแวดล้อม ภายในงาน ! ท่านจะพบกับสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ขนส่ง ลำเลียง เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และการบรรจุภัณฑ์ พร้อมใจกันลดราคาตั้งแต่ 30-70% Material Handling เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนส่งลำเลียง และการจัดเก็บ ช่วยในประหยัดพลังงานพร้อม กับรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ โฟล์คลิฟท์ รอกเครน ลูกล้อ สายพานลำเลียง รถเข็น รถกระเช้า ลิฟท์ Machinery งานแสดงเครื่องจักรเพื่อการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร อาทิเช่น เครื่องจักร CNC เครื่องจักรงานเลเซอร์ เทคโนโลยีงานโลหะ แม่พิมพ์ พลาสติก งานไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม Equipment พบกับเครื่องมืออุตสาหกรรมที่จะช่วยให้งานผลิตของท่านง่ายขึ้น ตั้งแต่เครื่องมือช่าง กระดาษทราย อุปกรณ์ขัดเจียร เครื่องมือวัดทดสอบ ตลับลูกปืน น็อต สกรู ฯลฯ Package เป็นงานแสดงเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

3 3 กลุ่มหลัก ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า และมีกำลังซื้อสูง อาทิ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ โรงงานที่อยู่ตามนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล เน้นพิเศษ โซนอุตสาหกรรมตั้งแต่ รังสิต ปทุมธานี อยุธยา วังน้อย สระบุรี  ยานยนต์และการผลิต  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ผู้ผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอการผลิตการสวมใส่  อาหารและเครื่องดื่ม  โรงงานผลิตเครื่องจักร  สารเคมีและเภสัชภัณฑ์ ปิโตรเคมี  ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์การผลิต สมาคมต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ บริษัท ห้าง ร้าน และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาชมงานข้างเคียง ขยายฐานกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมจากฝั่งบางนา ขยายมาฝั่งอยุธยา เป็นการลงทุนในการทำการตลาดที่ใช้งบไม่มากแต่ “ ผลตอบรับที่ได้คุ้มค่า ” เนื่องจากเรามีพันธมิตรจัดงานในวันเดียวกันหลายงานจึงทำให้ท่านสามารถพบกลุ่มลูกค้าที่มาเยี่ยมชมจาก งานเหล่านั้น

4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมบริหารงานจัดซื้อ และซัพพลายเชน แห่งประเทศไ ทย สมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกไทย สถาบันไทย - เยอรมัน สมาคมไทยโลจิสติกส์ และการผลิต สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระ จอมเกล้า พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คุณทหารลาดกระบัง ภายในงานมีการจัดสัมมนา 3 หัวข้อหลักที่น่าสนใจ จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆของเมืองไทย ครอบคลุมเนื้อหาด้านการบริหารจัดการ การเงิน - การบัญชี และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ร่วมสัมมนา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาพบปะกับผู้ร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้ด้วย - หัวข้อสัมมนาสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร - หัวข้อสัมมนาสำหรับ ฝ่ายจัดซื้อ - หัวข้อสัมมนาสำหรับ วิศวกร

5 สถิติลูกค้าลงทะเบียนเข้างาน ทั้ง 3 งาน ที่มา : จุดลงทะเบียน และ จำนวนสติ๊กเกอร์ที่แจกให้แก่ Visitor สถิติลูกค้าลงทะเบียนเข้างาน ทั้ง 3 งาน ที่มา : จุดลงทะเบียน และ จำนวนสติ๊กเกอร์ที่แจกให้แก่ Visitor สถิติจำนวนผู้เดินเข้ามา ณ ล็อบบี้ ฮอลล์ 4-5-6 ที่มา : สถิติจากเมืองทองธานี สถิติจำนวนผู้เดินเข้ามา ณ ล็อบบี้ ฮอลล์ 4-5-6 ที่มา : สถิติจากเมืองทองธานี กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมงาน

6

7 ป้ายบิลบร์ อด สื่อออนไลน์ Web ต่างๆ ลง โฆษณา ใน นิตยสาร ต่างๆ สปอต์โฆษณา T.V.

8

9 ลำ ดับ DetailSpace Rema rk Special Standard Price 1 Main Sponsor พื้นที่เปล่า 54 Sqm. 6 บูธ -Ad Full/Page 1 ชิ้น -Logo on บนบิ วบอร์ด -Logo & Products on Magazine -Logo on internet 180,000.- 2 Gold Package พื้นที่เปล่า 36 Sqm. 4 บูธ -Ad ½ Page 1 ชิ้น -Logo on Magazine -Logo on internet 140,000.- 3 Silver Package บูธสำเร็จ 18 Sqm. 2 คูหา -Ad ¼ Page 1 ชิ้น -Logo on Magazine -Logo on internet 80,000.- 5 บูธสำเร็จ 9 Sqm. 1 คูหา - Logo on Magazine - Logo on internet 45,000.-


ดาวน์โหลด ppt สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 0 - 2197 – 8364 / 08-6399-8080 อีเมล์ : เว็บไซต์ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google