งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cambridge Placement Test METRICA. การประเมินความสามารถ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ข้อสอบ Cambridge Placement Test metrica มี 4 ตัวเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cambridge Placement Test METRICA. การประเมินความสามารถ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ข้อสอบ Cambridge Placement Test metrica มี 4 ตัวเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cambridge Placement Test METRICA

2 การประเมินความสามารถ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ข้อสอบ Cambridge Placement Test metrica มี 4 ตัวเลือก ข้อสอบเป็นแบบ Adaptive Test คือ ข้อสอบปรับ ตามความสามารถของผู้สอบ เช่น ถ้าข้อ 1 ระดับ อยู่ที่ A1 ข้อ 2 ข้อสอบก็จะปรับความสามารถ สูงขึ้นไป คือ A2 ข้อสอบจะ Swing ไป มา ไม่เกิน 3-5 ครั้ง จนกว่าจะปรับได้ตรงตามระดับ ความสามารถของผู้สอบ ซึ่งจะเริ่มปรับระดับใน ข้อสอบชุดต่อไป

3 ข้อสอบ Cambridge Placement Test metrica มี 4 ตัวเลือก ใช้เวลาทำ 45 นาที จำนวน 45 ข้อ คะแนน จะได้ตั้งแต่ A1-C2 แต่ถ้าทำได้ Pre A1 = ไม่สามารถวัดได้ มี 2 Part 1. Listening 2. Use of English Language Usage Listening * หูฟัง สำรองของตัวเองมา ด้วย เกิดมีข้อผิดพลาด ของหูฟัง ทางโรงเรียน

4 Listening มีทั้งหมด 15 ข้อมี 3 แบบ 1. Multiple Choice มี 3 Choices เป็น Short Passage สั้นๆ 2. ฟังการบรรยาย 45 วินาที - 1 นาที แล้วเลือกรูปภาพที่ ถูกต้องที่สุด 3. ข้อสอบจากสื่อวิทยุ / โทรทัศน์ ฟัง แล้วตอบ ตอบเลือก คำตอบที่ถูกที่สุด ระดับ A1 A2 เป็น International English คือ British English B1 American English B2 แต่ระดับ C1 ขึ้นไป เป็น British English ทั้งหมด

5 A range of exams to meet different needs ScoreCEFR level 90 - 100 C2 (Mastery) 75 - 89C1 (Effective proficiency) 60 - 74 B2 (Vantage) 40 - 59 B1 (Threshold) 20 - 39 A2 (Waystage) 10 - 19 A1 (Breakthrough) 0 - 9 Pre - A1

6 การประเมินความสามารถ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR Use Of English หรือ Language Usage 2.1 Knowledge Of Vocabulary 5 ข้อ ข้อสอบอยู่ในระดับ A 2.2 Short message * ข้อสอบทุก Choice ถูกหมดให้เลือก ถูกที่สุด 2.3 Multiple Choice ที่เป็น Cloze test อ่าน 1 หน้ากระดาษ Font size 14 คำถามมี 5 ข้อ 2.4 Cloze test 15 ข้อ แบบเติม

7 Use Of English หรือ Language Usage ให้ระวังเรื่อง Punctuation, Capitalization ระดับ C ยากที่สุด เช่น 1 ช่องว่าง 1 คำ เท่านั้น ตอบผิด หรือ ไม่ตอบ ไม่ติดลบ แต่จะได้ คะแนน O ระดับ part สูง คะแนนยิ่งสูง อาจจะไม่ เกี่ยวกับจำนวนข้อ ข้อสอบ จะล๊อคคุณสมบัติของครูไว้ เพื่อจะทำ part reading กับ writing คือให้ Id กับ Password ในการทำข้อสอบต่อไป

8 Use Of English หรือ Language Usage ข้อสอบทุกข้อจะมี limit เช่น ข้อสอบจะมีการ ทดลองทำคือ คนที่เก่งที่สุดใช้เวลาทำข้อนี้ 15 วินาที ถ้าเราเดาคำตอบถูกแต่ใช้เวลาไม่ถึง 15 วินาที โปรแกรมจะถือว่าเราเดา ข้อนั้นจะไม่ได้ คะแนน ข้อสอบ Listening จะมีการทดลองทดสอบมา ก่อน เช่น ฟังไปจนถึงวินาทีที่ 18 จึงจะสามารถ ตอบคำถามได้ แต่ถ้าเราตอบก่อน จะไม่ได้ คะแนน ถ้าทำข้อสอบด้วยวิธีการเดา ไปทุกข้อ ระบบจะ ตัดทันที คะแนนก้อจะได้เท่าที่เราทำ

9 Use Of English หรือ Language Usage สอบเสร็จ ประมวลผลทันที ครูจะรู้แต่คะแนน แต่ จะยังไม่รู้ค่า CEER ( เพราะบริษัทจะต้องใช้เวลาประมวลผล หลังสอบเสร็จ 10 วันทำการ ) ให้ครูจำคะแนนที่ได้ เพื่อนำไปกรอกในแบบกรอก ข้อมูล หลังจากสอบเสร็จ เข้าที่ http : // cept58.obecenglishtest.com เลื่อนสอบได้มีกรณีเดียว คือ Internet ตัด หรือ ล่ม ในกรณีที่อินเตอร์เน็ตมีปัญหา หรือไฟดับ โปรแกรมจะ Freeze ข้อสอบข้อที่เรากำลังทำอยู่ ข้อสอบข้อนั้นจะหายไป โปรแกรมจะนำข้อสอบใหม่ มาแทน คือระบบ Test bank เพื่อป้องกันครูหาคำตอบจาก Google

10 Use Of English หรือ Language Usage กรณีที่ขาดสอบมีเหตุจำเป็นที่สุดด่วน ต้องให้ผู้ขาด สอบทำหนังสือถึง สพฐ. แจ้งสาเหตุที่ขาดสอบ สพฐ จะพิจารณาแจ้งให้ ทราบว่าสามารถสอบได้วันไหน 1 วัน สามารถ สอบได้ 3,000 คน เช้า 1,500 คน บ่าย 1,500 คน การเตรียมความพร้อมของครู 1. Grammar Level A 2. Vocabulary ถ้าเราสามารถทำ Part Listening ถึงระดับ C หรือ ทำได้คะแนนเต็ม ข้อสอบจะ skip part จะ Reading ให้เราทันที แต่เราก็ยังได้คะแนน

11 Good luck Thank you


ดาวน์โหลด ppt Cambridge Placement Test METRICA. การประเมินความสามารถ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ข้อสอบ Cambridge Placement Test metrica มี 4 ตัวเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google