งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่ 11 ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม เมื่อประมาณ 150-200 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งบ้านหม้อในปัจจุบันอยุ่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่ 11 ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม เมื่อประมาณ 150-200 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งบ้านหม้อในปัจจุบันอยุ่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 หมู่ 11 ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม เมื่อประมาณ 150-200 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งบ้านหม้อในปัจจุบันอยุ่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าไม่นานาพันธ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ในสมัยนั้นมีชาวบ้านจาก อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา ได้มาค้าขายแลกเปลี่ยน สินค้าจำพวกเครื่องใช้สอยต่างๆ และ เครื่องปั้นดินเผา เมื่อค้าขายเสร็จแล้วได้ พากันเดินทางมาพักอาศัยหลับนอนที่ ป่าไม้แห่งนี้ ประวัติบ้านหม้อ

5 หลังจากค้าขายเสร็จแล้วก็พากันกลับไป อ. โนนสูง จ. นครราชสีมาแล้วได้ชักชวน ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ เดียวกัน อพยบมาค้าขายและเล่นลิเก ผู้นำที่ พาอพยบมา คือ ตาคำ หลังจากนั้นก็ได้มี การหักร้างถางป่าถางพงทำเป็นที่อยู่อาศัย ในบริเวณนั้นมีหนองน้ำอยู่ 2 แห่งคือ หนอง เลิง ภายหลังได้มีการเรียกชื่อให่มให้ง่ายขึ้น จึงเรียกว่า หนองเลิงเบ็น เป็นหนองน้ำที่มี วัตถุดิบ คือ ดินเหนียว เหมาะกับการนำมาทำเป็น เครื่องปั้นดินเผา จึงได้ ขุดดินในหนองเลิงเบ็นมาปั้นหม้อและภาชนะ อื่นๆ

6 แล้วนำเครื่องปั้นดินเผาที่ทำได้ออกไป จำหน่วยค้าขายกับหมู่บ้านใกล้เคียงและ ที่อื่นๆ จนคนในหมู่บ้านและชาวบ้านที่ รู้จัก เรียกหมู่ บ้านแห่งนี้ว่า บ้านหม้อ จนติด ปากเป็นที่รู้จักกันจนถึงปัจจุบันนี้

7 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดหัวยคะคาง ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม ทิศใต้ ติดถนนแจ้งสนิท ทิศตะวันออก ติดบ้านติ้ว ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม ทิศตะวันตก ติดบ้านแมด อ. เมือง จ. มหาสารค าม

8 สภาพบ้านเรือน การสร้างบ้านเรือนเหมือนหมู่บ้านอื่น ๆ ตามชนบททั่วไป คือ บ้านที่ปลูกนิยมยกพื้นปล่อยให้ใต้ถุนโล่ง มีบันไดขั้นบ้านหัวบันไดไม่มีประตูบิด

9 ความเชื่อ ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเล้นลับ เช่น เวลา ออกเดินทางไปที่ไหนที่ไกลจากบ้านไปก็จะมีการ จุดธูปเทียนเพื่อเป็นการบอกเจ้าที่ทางบ้าน ผีบ้านผี เรือน ให้คุ้มครองปกบักรักษาให้ปลอดภัยในการ เดินทาง ประเพณี ที่บ้านหม้อมีประเพณี คือยึดถือฮิตสิบสองครองสิบ สี่ แบ่งออกเป็น 4 คุ้ม คุ้มริเริ่มพัฒนา มี นายสุพรรณ จันทรจรูญ เป็น หัวหน้าคุ้ม คุ้ม สามัคคี มี นายแก้ว แก้วกลาง เป็นหัวหน้าคุ้ม คุ้มทิศอุทัย มี นายสนอง สวนมะไฟ เป็นหัวหน้าคุ้ม คุ้มแผ่นดินทอง มี นายบัวพันธ์ แสนอามาตย์ เป็น หัวหน้าคุ้ม

10 1. เริ่มจากการ เตรียมวัสดุ วิธีการปั้น หม้อ 1.1 ดินเชื้อ

11 วิธีการผสมดิน เชื้อ - ดินโคลน - แกลบ - หลังจากนั้น นำมาผสม คลุกเคล้าให้เข้า กัน แล้วปั้นให้ เป็นก้อนเท่ากับ ก้อนมะพร้าว แล้ว นำมาตากแดดให้ แห้ง

12 การตากหัวเชื้อ ใช้เวลาในการตาก 1 อาทิตย์

13 1.2 ดินดิบ

14 - นำเอาดินเชื้อมาตำ ให้พอ หยาบๆ ใส่ตะแกรงร่อนให้ลง ไปในภาชนะที่รองรับ - นำเอาดินเชื้อที่ร่อนเสร็จ แล้วมากระจายใส่ใน กระสอบปุ๋ย - นำดินดิบมาผสมกับดินเชื้อ ที่กระจายไว้ ในอัตราส่วน 2/1 แล้วใช้กำลังคนย่ำให้ เนื้อดินเข้ากัน - ขณะที่ย่ำควรใส่พรมน้ำด้วย เล็กน้อย เพื่อเพิ่มความชุ่ม ชื่นให้กับดิน 1.3 วิธีการ ผสมดิน

15 การขัด หม้อ

16 1.4 เครื่องมือ - ไม้กลิ้ง ไม้ตีราบ หินดุ ไม้สักหลาย ลูกกลิ้ง ลาย ไม้รัว เศษถุงพลาสติก

17 2. วิธีการปั้นขึ้นรูป จะแบ่ง ออกเป็น 2 วิธี คือ 2.1 การปั้นขึ้นรูปด้วยมือ เป็นการ ปั้นที่ใช้มือในการปั้นเป็นรูปทรงตาม ต้องการ

18 วิธีปั้นด้วยมือ คือ - นำดินที่ผสมแล้วมาวางแนบให้ ราบ ใช้ไม้กลิ้ง ๆ ไปบน ดินให้แบนก่อน แล้วม้วนให้มา บรรจบกัน นำขึ้นวาง บนครกที่คว่ำหน้าลงทำเป็นรูป ขนาด ตามที่ต้องการ ทำไว้ให้ได้ประมาณ 10 ใบ

19 - จากนั้นนำมาวางขึ้นบนครกอีกครั้ง ทำปากหม้อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม ด้วยการใช้ถุงพลาสติกทำการสวีปาก - เสร็จแล้วนำไปผึ่ง จนหมาด พอสมควร หลังจากนั้นจึงนำมาตีอีก ครั้ง

20 2.2 การขึ้นรูปด้วย เครื่อง

21 การขึ้นรูปด้วย เครื่อง

22 การตาก

23 3. การเผา จะมีวิธีการเผา 2 ลักษณะ คือ 3.1 เตาเผานอก เป็นการเผา ข้าง ๆ ถนน บริเวณที่กำหนด เอง โดยจะใช้ฟางในการเผา

24 3.2 เผาเตาใน

25 เตาเผาหม้อ

26 หม้อที่เผาเสร็จ แล้ว

27

28 โอ่งใส่น้ำขนาด เล็ก

29 จัดทำโดย นาวสาวสายรุ่ง เนตรโสภา โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ รหัส 444303128


ดาวน์โหลด ppt หมู่ 11 ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม เมื่อประมาณ 150-200 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งบ้านหม้อในปัจจุบันอยุ่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google