งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายเอกพล หิรัณย เอกภาพ และคณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายเอกพล หิรัณย เอกภาพ และคณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายเอกพล หิรัณย เอกภาพ และคณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting June 25, 2004 SIIT การทดสอบการประมวลผล สัญญาณวนกลับ

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization หัวข้อนำเสนอ  โครงสร้างของการประมวลผลแบบวนกลับ  งานในครั้งก่อน  แนวทางการทดสอบการประมวลผล  สรุปและแผนงานในอนาคต

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization โครงสร้างการประมวลผลแบบวนกลับ

4 งานในครั้งก่อน  การส่งข้อมูลระหว่าง FPGA Board และ DSP Board ถูกต้อง  แต่เมื่อ FPGA มีการประมวลผลไปด้วย ไม่ถูกต้อง  การทดลอง  ต่อตรง ( วัดสัญญาณออกมาไม่สวย ) ได้ผลผิดพลาด  ต่อโดยใช้ R เพื่อลด Overshoot ของสัญญาณแต่ก็ยัง ผิดพลาด

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการแก้ไข (1)  สมมุติฐาน มีสัญญาณรบกวนจาก DSP มารบกวนการ ประมวลผลของ FPGA  การทดลอง  ทดสอบให้ DSP ส่งข้อมูลผ่าน FPGA ( ทำงานเป็น buffer) ก่อนแล้วส่งให้ FPGA อีกบอร์ดไปประมวลผล  ผลผิดพลาด FGPA DSP Base station Mobile station

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการแก้ไข (2)  สมมุติฐาน FPGA ประมวลผลไม่ทันที่ 33 MHz  ใช้วงจรเดิมจากครั้งที่แล้ว  การทดลอง  ลดสัญญาณนาฬิกาของระบบจาก 33 เป็น 16 MHz  ผลผิดพลาด

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการแก้ไข (3)  DSP ส่งให้ FPGA มาประมวลผลผ่านวงจร Opto  ทดลองต่อวงจร Opto ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด  Optocoupler ที่ใช้ทำงานเป็น not gate  ผลถูกต้อง ( ทดลองให้ประมวลผลทิ้งไว้ ประมาณ 60,000 เฟรมจึงผิดพลาด )

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการแก้ไข (4)  ผลการวัดสัญญาณจาก Oscilloscope ก่อนใช้ Opto หลังใช้ Opto

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการแก้ไข (5)  Loopback  การทดลอง  ส่งข้อมูลผ่าน serial ให้ DSP รับโดยต่อ R เพื่อลด Overshoot ผล DSP รับได้ถูกต้อง  ทดสอบ Loopback ผล DSP รับข้อมูลได้เพียง 34 frame แล้วหยุดทำงาน

10 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แนวทางการแก้ไข (6)  ทดสอบให้ FPGA ส่งให้ DSP รับอย่างเดียว ( เพื่อ ทดสอบเฉพาะฝั่งรับของ DSP)  การทดลอง  ให้ FPGA1 เตรียมข้อมูลที่ DSP ส่ง ไว้ในแรมก่อน แล้ว คอยส่งให้ FPGA2 ประมวลผล แล้วส่งให้ DSP รับไป ถอดรหัสข้อมูล  ผล DSP รับได้ 34 เฟรม แล้วหยุดทำงาน  โดยให้ EDMA จัดการรับข้อมูล จาก serial ที่รับจาก FPGA เมื่อครบ 1 เฟรมจะ interrupt CPU แต่เมื่อ ครบ 34 เฟรม แล้วไม่ interrupt อีก

11 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สรุปและแผนงานในอนาคต  สรุป  แก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างบอร์ดได้แล้ว โดยใช้ Optocoupler  พบปัญหาใหม่  DSP หยุดทำงานไป เมื่อได้รับข้อมูลไป 34 เฟรม  แผนงานในอนาคต  แก้ปัญหาที่พบ และทำ loopback ให้เสร็จ


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายเอกพล หิรัณย เอกภาพ และคณะ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google