งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับส่งข้อมูลระหว่าง Group 1 กับ Group 2 ในสถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับส่งข้อมูลระหว่าง Group 1 กับ Group 2 ในสถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับส่งข้อมูลระหว่าง Group 1 กับ Group 2 ในสถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

2 Outline  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของ G.1 และ G.2  การรับส่งข้อมูลระหว่าง FPGA กับ ADC บอร์ด  การรับส่งข้อมูลระหว่าง FPGA กับ DAC บอร์ด 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของ Group 1 THS0842 EVM (ADC Board) DAC2902 EVM (DAC Board) THS0842 (Dual ADC, 8-bit) Six SMB Connector DAC29002 (dual DAC,12 bits) Two SMA Connector (Support Up to 6) 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของ Group 2 DS-KIT-MBLAZE-V2-EURO (FPGA Board) 1 M Virtex-II FPGA (XC2V1000) P160 Communications Module 3.3 V, 2.5 V, and 1.5 V regulators Serial Port 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

5 TMS320C6416 DSK McBSP I/Q Sync. EMIF SF CodeNum JTAG PROM Boot Load & Save SDRAM XC2V1000 FPGA RS232 Sync. Clock Cell Search Rake Receiver FIR Filter ADC Control DAC Control DS-KIT-MBLAZE-V2-EURO I - Data THS0842 ADC THS0842 EVM Buffer 6 - SMB Connector Q - Data Buffer QQ II 6 6 I Q I - Data DAC2902 DAC DAC2902 EVM 6 - SMA Connector Q - Data QQ II 12 I Q Oscillator 30.72 MHz clk Digital I/O การรับส่งข้อมูลกัน ระหว่างบอร์ด 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Data Sync. c out Ext. Clock

6 การรับส่งข้อมูลระหว่าง FPGA กับ ADC บอร์ด 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) I 1 /Q 1 I 3 /Q 3 I 2 /Q 2 I1I1 Q1Q1 (30.72 MHz)

7 - สัญญาณ Analog ของ I และ Q ที่มีความถี่ 3.84 MHz จะถูก Sampling ด้วย clk จาก ภายนอก (30.72 MHz) ได้เป็นสัญญาณ I 1 และ Q 1 - เมื่อผ่านไป 6 clk cycle ( clk หมายเลข 5) และรอไปอีกเป็นเวลา t d(0) ข้อมูล I 1 จะออก มาที่ output DA(7-0) - เมื่อผ่านไป 7 clk cycle ( clk หมายเลข 6) และรอไปอีกเป็นเวลา t d(0) ข้อมูล Q 1 จะออก มาที่ output DB(7-0) - FPGA Board สามารถอ่าน Data จาก I และ Q Channel จาก ADC Board ได้โดยรับ สัญญาณ Cout เข้ามาเป็น clk จากภายนอก แล้วทำการรับค่าจาก DA และ DB ทุกครั้งที่ ตรวจจับพบขอบขาขึ้นของสัญญาณ Cout 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) การรับส่งข้อมูลระหว่าง FPGA กับ ADC บอร์ด

8 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) การรับส่งข้อมูลระหว่าง FPGA กับ DAC บอร์ด Sync. Clock

9 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) การรับส่งข้อมูลระหว่าง FPGA กับ DAC บอร์ด - DAC Board จะรับสัญญาณ 12-bits Digital ของ I และ Q ที่มีอัตราการส่งข้อมูลเป็น 12x15.36 = 184.32 Mbps และสัญญาณ Sync. Clock จาก FPGA Board - DAC Board จะทำการรับค่าจาก I และ Q Channel ทุกครั้งที่ตรวจจับพบขอบขาขึ้นของ สัญญาณ Sync. Clock ซึ่งจะต่อเข้ากับกับขา WRT1, WRT2, CLK1 และ CLK2 ของชิป DAC2902 เหมือนกันทั้งสี่ขา - เมื่อผ่านไป 1 clk cycle ของ Sync. Clock และรอไปอีกเป็นเวลา t PD + t SET ข้อมูล Iout1 (I-channel) และ Iout2 (Q-channel) จะออกมาที่ output


ดาวน์โหลด ppt การรับส่งข้อมูลระหว่าง Group 1 กับ Group 2 ในสถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) 2 พฤษภาคม 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google