งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร, นาย สัณห์ อุทยารัตน์ และนาย นิพนธ์ พิมพ์พืช กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร, นาย สัณห์ อุทยารัตน์ และนาย นิพนธ์ พิมพ์พืช กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร, นาย สัณห์ อุทยารัตน์ และนาย นิพนธ์ พิมพ์พืช กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting DEC 12, 2003 NECTEC การทดสอบการประมวลผลสัญญาณ ทางฝั่งส่งของสถานีเคลื่อนที่

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Outline  Structure of Baseband Processor  Performance Measurement Scenario  Real-Time Processing  Results  Conclusion  Future works

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Structure of Baseband Processor

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Performance Measurement Scenario  ทดสอบการประมวลผลสัญญาณโดยใช้ พารามิเตอร์แบบตายตัว (Fixed Parameter) ที่ ช่องสัญญาณ 384 Kbps (Data Channel) ซึ่ง เป็นช่องสัญญาณที่สถานีเคลื่อนที่รองรับได้มาก ที่สุด  การทดสอบจะทำที่เวลาจริง (Real Time) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  CRC to 1 st Interleaver  Rate Matching to 2 nd Interleaver  Slot format to RRC filter  จะใช้ EDMA (Enhanced Direct Memory Access) สำหรับส่งข้อมูลผ่าน Parallel ports เข้า บอร์ด DAC (Digital to Analog Converter)

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization TrCH1 TrCH2 CRC -> 1 st Int RM -> 2 st Int Slot Format -> RRC Execute every TTI Execute every 10 ms Real-Time Processing

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Results  ใช้การประมวลผลรวมทั้งหมด 329 MHz ( ประมวลผล ตั้งแต่ CRC ถึง RRC filter) ซึ่งคิดเป็น 5.48 ms  การส่งข้อมูลออกไปยัง DAC จะใช้ไป 111 MHz ซึ่งคิด เป็น 1.86 ms  ส่วนการใช้ Internal memory จะใช้ไปทั้งหมด 966.41 KB

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Results [2]

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Conclusion  ในการประมวลผลทางฝั่งส่งจะใช้เวลาไปทั้งสิ้น 7.34 ms ซึ่งถือว่าทันที่เวลาจริง และอยู่ภายใต้ การประมวลผลในชิปเดียว  ในการส่งข้อมูลออกบอร์ด DAC สามารถ ประมวลผลในส่วนอื่นๆ ได้ไปพร้อมกัน เช่น ประมวลผลฝั่งรับ เป็นต้น  ทำให้เวลาในการประมวลจริงคือ 5.48 ms สำหรับฝั่งส่ง และเหลืออีก 4.52 ms สำหรับการ ประมวลผลอื่นๆ

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Future works  ทดสอบการประมวลทางฝั่งรับของสถานี เคลื่อนที่ ที่เวลาจริง  ทดสอบการประมวลผลรวมของสถานีเคลื่อนที่ ที่ เวลาจริง


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิตร, นาย สัณห์ อุทยารัตน์ และนาย นิพนธ์ พิมพ์พืช กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google