งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นายวรากรสอนนุ้ย WU นายวสันต์ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นายวรากรสอนนุ้ย WU นายวสันต์ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นายวรากรสอนนุ้ย WU นายวสันต์ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU

2

3 ขอบเขตของงาน (Software)

4 ขอบเขตของงาน (Hardware)

5

6 หลักการพัฒนา

7 แผนการดำเนินงาน รายการ มีนาคมเมษายนพฤษภาคม อบรมZIPc ศึกษาภาษาC และMCS51 เขียนโปรแกรมส่งค่าสีจากPCไปยัง MCS51เพื่อแสดงค่าสีบนLED เขียนโปรแกรมให้LEDค่อยๆเปลี่ยน สี เขียนโปรแกรมเพื่อdetectขอบจอ โดยแบ่งเป็น40ส่วน เขียนโปรแกรมระบุaddressของ Embeddedบอร์ด เปลี่ยนการสื่อสารจากRS232เป็น แบบไร้สาย เขียนโปรแกรมหาค่าโทนสีจากภาพ ที่capture จัดทำบอร์ดต้นแบบ รวบรวมชิ้นงานรวมทั้งทดสอบและ แก้ไขข้อผิดพลาด จัดทำdocument

8 Embedded Board จำนวน 5 บอร์ด เอกสารประกอบการทำโครงงาน

9 Question?


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นายวรากรสอนนุ้ย WU นายวสันต์ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google