งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Layer 1 Baseband Processor Implementation for 3GPP Systems SCORPion Research Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Layer 1 Baseband Processor Implementation for 3GPP Systems SCORPion Research Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Layer 1 Baseband Processor Implementation for 3GPP Systems SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting April 29, 2003 NECTEC นาย เอกพล หิรัณยเอกภาพ และ นาย ศิริชัย แซ่หว่อง

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Outline  Slot format  DPCH  P-CCPCH  S-CCPCH  SCH  P-SCH  S-SCH  Conclusion & Future work

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization DPCH (Dedicated Physical Channel) (1) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ - DPDCH คือ ส่วนข้อมูล (data) - DPCCH คือ ส่วนควบคุม ซึ่งประกอบด้วย TPC, TFCI และ Pilot

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization DPCH (Dedicated Physical Channel) (2) ทรัพยากรที่ใช้ Map_DPCH - Logic cells  423 logic cells- Ram = 128 ESB bits - Fmax  107.45 MHz

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization P-CCPCH (Primary-Common Control Physical Channel) ในแต่ละสล็อทประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ - Tx OFF คือ ส่วนที่ไม่ส่งข้อมูล 2 บิต - Data คือ ส่วนที่ส่งข้อมูล 18 บิต ทรัพยากรที่ใช้ Map_P_CCPCH -Logic cells  88 logic cells -- Fmax  135.35 MHz

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization S-CCPCH (Secondary-Common Control Physical Channel) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ - TFCI - Data - Pilot ทรัพยากรที่ใช้ Map_S_CCPCH - Logic cells  256 logic cells- Ram = 128 ESB bits - Fmax  106.06 MHz

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Synchronisation Channel ประกอบไปด้วย 2 ช่องสัญญาณย่อย คือ - Primary SCH ส่ง -Cp ในกรณี ที่ใช้ antenna เดียว - Secondary SCH ส่ง -Cs ในกรณี ที่ใช้ antenna เดียว

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Primary Synchronisation Code generation a = = Cpsc = (1+j) * ทรัพยากรที่ใช้ P_SCH - Logic cells  38 logic cells - Fmax  172.68 MHz

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Secondary Synchronisation Code generation z = b = เมื่อ x1, x2, x3, …, x16 มีค่าเหมือนกับ a Cssc,k = (1+j) * เมื่อ hm คือ Hadamard sequence 8 แถวที่ m ทรัพยากรที่ใช้ S_SCH - Logic cells  76 logic cells - Ram = 4096 ESB bits - Fmax  71.25 MHz

10 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Conclusion & future work Conclusion - ทำ slot format สำหรับช่องสัญญาณ downlink DPCH, P-CCPCH, S-CCPCH - Synchronisation channel แบ่งเป็น P-SCH, S- SCH Future work - Slot format สำหรับช่องสัญญาณ downlink CPICH, PDSCH - OVSF Spreading - Downlink scrambling code generator


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Layer 1 Baseband Processor Implementation for 3GPP Systems SCORPion Research Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google