งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต, นายนิพนธ์ พิมพ์พืช และนายสัณห์ อุทยารัตน์ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต, นายนิพนธ์ พิมพ์พืช และนายสัณห์ อุทยารัตน์ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต, นายนิพนธ์ พิมพ์พืช และนายสัณห์ อุทยารัตน์ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ ดิจิตอลเบสแบนด์ SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting Jan 30, 2004 NECTEC การทดสอบส่วนประมวลผล สัญญาณฝั่งรับที่สถานีเคลื่อนที่

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization หัวข้อนำเสนอ  การจำลองการทำงานระดับชั้นบน (L2 &L3 Interface)  โครงสร้างการทำงานทางฝั่งรับ  การทดสอบฝั่งรับ  ผลการทดสอบฝั่งรับ  สรุป  แผนงานในอนาคต

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization การจำลองการทำงานระดับชั้นบน (L2 &L3 Interface)  จะทำการจำลองการส่ง ข้อมูลและพารามิเตอร์จาก ระดับชั้นบน และส่งเข้ามา ประมวลผลที่บอร์ด DSP โดยผ่าน Parallel port ที่ ความเร็ว 400 Kbps  โดยจะสร้างโปรแกรม จำลองการกำหนด พารามิเตอร์ และข้อมูลที่จะ ใช้ในการรับส่ง  ทำให้สามารถทดสอบการ ประมวลผลได้ที่สถานี เคลื่อนที่ ที่มีความเร็วสูงสุด 384 Kbps

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization โครงสร้างการทำงานทางฝั่งรับ

5 การทดสอบ  ในฝั่งรับจะทำการทดสอบการประมวลผลที่ ช่องสัญญาณ 384 Kbps และ 12.2 Kbps ที่เป็น ช่องสัญญาณ Data และ Voice ตามลำดับ  ใช้พารามิเตอร์แบบตายตัว (Fixed Parameter) ตามมาตรฐาน 3G 25.101  ได้ทดสอบการประมวลผลตั้งแต่ 2nd Deinterleave ถึง CRC Check

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ผลการทดสอบ  ใช้การประมวลไปทั้งหมด 68.81 MHz คิดเป็น 1.15 ms ที่ช่องสัญญาณ 384 Kbps ( ใช้ Turbo Coprocessor)  ใช้การประมวลไปทั้งหมด 14.75 MHz คิดเป็น 0.25 ms ที่ช่องสัญญาณ 12.2 Kbps ( ใช้ Viterbi Coprocessor)

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สรุป  ในการสร้างการจำลองการทำงานของระดับชั้น บน เพื่อส่งพารามิเตอร์ และข้อมูล สามารถใช้ ทำงานได้จริงที่ความเร็วสูงสุด 400 Kbps ซึ่งถือ ว่าเพียงพอแก่การทดสอบในสถานีเคลื่อนที่  ในการประมวลผลทางฝั่งรับจะใช้เวลาไปทั้งสิ้น 1.15 ms ซึ่งถือว่าทันที่เวลาจริง และอยู่ภายใต้ การประมวลผลในชิปเดียว  ตัวเลขนี้เป็นการประมวลผลที่ช่องสัญญาณ 384 Kbps ที่เป็นช่องสัญญาณที่มากที่สุดที่สถานี เคลื่อนที่รองรับได้

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization แผนงานในอนาคต  ทำการทดสอบรวมกันทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับ  ทำการทดสอบวน (loop back) กับส่วน ประมวลผลสัญญาณเบสแบนด์ทางฝั่งสถานีฐาน


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization นายลูกา เนตรเนรมิต, นายนิพนธ์ พิมพ์พืช และนายสัณห์ อุทยารัตน์ กลุ่มที่ 3 ส่วนประมวลผลสัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google