งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KEY Products of Planning Division. ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KEY Products of Planning Division. ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KEY Products of Planning Division

2 ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 งบประมาณปี 2556 งบรายจ่ายปี 2555ปี 2556 %เพิ่มลดสัดส่วน งบบุคลากร1, , งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ยอดรวม1, , หน่วย: ล้านบาท

4 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ มิ. ย ส. ค ส. ค ส. ค ต. ค. 55 – ประเด็น ยุทธศาสตร์ ปฏิญญา อุบลบุรี พัฒนา คน / ระบบ รับรู้ ร่วมกัน รับนโยบาย & ดำเนินการ

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ IT passport ประชุม สัมมนา เสริมพลัง รับส่ง เชื่อมโยงข้อมูล ฝึกอบรม บริการสะดวก ประหยัดทรัพยากร Web based Application Web service etc. Teleconference e Services ระบบใน Intranet

6 ขอบคุณ และ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt KEY Products of Planning Division. ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google