งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การใช้งาน Namespace อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การใช้งาน Namespace อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การใช้งาน Namespace อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 คือระบบชื่อที่ใช้อ้างอิงถึงคลาสต่างๆ ของ การพัฒนาแอพลิเคชันภายใต้แนวคิดของ.Net Framework โดย namespces ตัวแรกที่ จำเป็นต้องรู้จักคือ System ซึ่งถือว่าเป็น namespace ที่พบบ่อยที่สุดของ.Net Framework Namespac es

3 Namespace ที่สำคัญภายใต้ System Namespace รายละเอียด System.Windows.For ms เก็บคลาสต่างๆ ที่นำมาใช้สร้างเป็น Windows Application System.Data คลาส และชนิดข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูล พื้นฐาน System.Diagnostics คลาสที่ใช้ในการดีบักแอพพลิเคชั่น และตรวจสอบการ ทำงานของโค้ด System.IO คลาสที่ทำให้เราสามารถอ่าน และเขียนไฟล์ได้ System.Math คลาสที่ทำให้เราสามารถคำนวณค่าต่างๆ ทางสมการ ทางคณิตศาสตร์ System.Text คลาสที่ใช้จัดการตัวอักษร System.DateTime เก็บ structor ที่เราใช้จัดการเกี่ยวกับวันเดือนปีและ เวลา System.String คลาสจัดการกับสตริง

4 การใช้งาน Namespace System.String Properties ที่สำคัญของ String - Chars ดึงเอาตัวอักษร ณ ตำแหน่งที่เราได้ระบุ - Length การบอกความยาวของข้อความว่ามี่กี่ ตัวอักษร ตัวอย่าง Methods ที่สำคัญของ String - Copy สร้างสตริงตัวใหม่ที่เหมือนเดิมทุกประการ - Compare การเปรียบเทียบสตริง (0 คือเหมือนกัน, 1 คือมากกว่า,-1 คือน้อยกว่า ) - Concat นำสตริงสองตัวมาต่อกัน - Substring เป็นการดึงข้อความย่อยจากสตริง - Replace เป็นการแทนที่ตัวอักษร หรือข้อความเข้า ไปในตัวอักษร

5 การใช้งาน Namespace System.String

6 แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรมเพื่อถอดรหัสข้อความที่ถูกเข้ารหัส ต่อไปนี้และรายงานผลลัพธ์ให้เป็นข้อความที่ถูก ถอดรหัสให้ถูกต้อง โดยการถอดรหัสมีเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  อักขระ R แทนด้วยอักขระ W ในการเข้ารหัส  อักขระ E แทนด้วยรหัส R ในการเข้ารหัส  อักขระ W แทนด้วยอักขระ E ในการเข้ารหัส  และจงถอดรหัสต่อไปนี้ “EORLD EIDTH”


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การใช้งาน Namespace อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google