งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน ( ศูนย์ต่อยอด ) ประจำปี ๒๕๕๗ โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนา ที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน ( ศูนย์ต่อยอด ) ประจำปี ๒๕๕๗ โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนา ที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน ( ศูนย์ต่อยอด ) ประจำปี ๒๕๕๗ โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนา ที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

2 นายดิเรก กรียินดี 62/2 หมู่ที่ 1 ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

3 นางสาวจิติมา กล่ำเข็ม 15/5 ถ. นกเขาเหิร ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง นครปฐม จ. นครปฐม

4 นายสมจิตร ทองไผ่ใหญ่ 119 หมู่ที่ 13 ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

5 นายสมบัติ เล็บครุฑ 64 หมู่ที่ 10 ต. นิลเพชร อ. บางเลน จ. นครปฐม

6 นายฌาญา ปานเจริญ 37/1 หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าว ต. บางช้าง อ. สาม พราน จ. นครปฐม

7 นายวุฒิ คำแสน 75 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยด้วน อ. ดอนตูม จ. นครปฐม

8 นายมานะ โชติประวิทย์ 10/2 หมู่ที่ 4 ต. หนองปากโลง อ. เมือง จ. นครปฐม

9 นายเวิณ พุทฎิ 4 หมู่ที่ 3 ต. รางพิกุล อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

10 นายบุญเชิด คงประจักษ์ 19/2 หมู่ที่ 2 ต. บางพระ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

11 นายธนวิน อุณหพงศา 5 หมู่ที่ 5 ต. ดอนพุทรา อ. ดอนตูม จ. นครปฐม

12 นายสมภพ ปานฉิม 3 หมู่ที่ 9 ต. หินมูล อ. บางเลน จ. นครปฐม

13 นายวันชัย หลงสมบุญ 6 หมู่ 1 ต. คลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐม

14 นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธุ์ 41/3 หมู่ 1 ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน ( ศูนย์ต่อยอด ) ประจำปี ๒๕๕๗ โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนา ที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google