งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
(ศูนย์ต่อยอด) ประจำปี ๒๕๕๗ โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 62/2 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
นายดิเรก กรียินดี 62/2 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

3 นางสาวจิติมา กล่ำเข็ม
นางสาวจิติมา กล่ำเข็ม 15/5 ถ.นกเขาเหิร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

4 119 หมู่ที่ 13 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
นายสมจิตร ทองไผ่ใหญ่ 119 หมู่ที่ 13 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

5 64 หมู่ที่ 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
นายสมบัติ เล็บครุฑ 64 หมู่ที่ 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

6 37/1 หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
นายฌาญา ปานเจริญ 37/1 หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

7 75 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
นายวุฒิ คำแสน 75 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

8 10/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
นายมานะ โชติประวิทย์ 10/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

9 4 หมู่ที่ 3 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
นายเวิณ พุทฎิ 4 หมู่ที่ 3 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

10 นายบุญเชิด คงประจักษ์ 19/2 หมู่ที่ 2 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
นายบุญเชิด คงประจักษ์ 19/2 หมู่ที่ 2 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

11 5 หมู่ที่ 5 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
นายธนวิน อุณหพงศา 5 หมู่ที่ 5 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

12 3 หมู่ที่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
นายสมภพ ปานฉิม 3 หมู่ที่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

13 6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
นายวันชัย หลงสมบุญ 6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

14 นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธุ์ 41/3 หมู่1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธุ์ 41/3 หมู่1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google