งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสตรีนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
การติดตั้งโปรแกรม Desktop Author อ.อลงกรณ์ ราชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author 4. 5. 7 ขั้นตอนการติดตั้ง 1
การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์  DTAEVL.EXE   จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง  ดังภาพ 2. รอจนกว่าจะโหลดเสร็จ  

3 3. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป

4 4. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม DeskTop Author 4. 5
4. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม DeskTop Author 4.5.7  ให้คลิกเลือก  I accept  the license agreement   แล้วคลิกปุ่ม  Next > 

5 5.  ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และสถานที่ทำงาน และเลือกรูปแบบการใช้งาน ดังภาพ จะนั้นให้คลิกปุ่ม Next >

6 6. กำหนดที่ตั้งของไฟล์โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป

7 7.  คลิกปุ่ม Next > เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมต่อไป  

8 8. โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน 1 นาที (แล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์) 

9 9. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Launch DeskTopAuthor Evaluation ออกก่อน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง   ยกเลิกเครื่องหมายถูก

10 10. หลังจาก Setup เสร็จ เรียกโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าตาโปรแกรม ดังรูป

11 11. หลังจากนั้น คลิกที่ปุมกากบาทสีแดงด้านมุมขวาบนเพื่อออกจากโปรแกรมไปก่อนดังรูป
ปิดโปรแกรม

12 12. Copy ไฟล์ DesktopAuthor_manual.exe และdna.exe ดังรูป

13 13. นำ ไฟล์ DesktopAuthor_manual. exe และdna
13. นำ ไฟล์ DesktopAuthor_manual.exe และdna.exe ที่ copy ไปวางไว้ใน C:\Program Files\DeskTopAuthorEvalดังรูป

14 14. โปรแกรมจะถามว่า Confirm File Replace หรือไม่ให้คลิก Yes to all ดังรูป

15 จบการนำเสนอ ?????????


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google