งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ การติดตั้งโปรแกรม Desktop Author อ. อลงกรณ์ รา ชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ การติดตั้งโปรแกรม Desktop Author อ. อลงกรณ์ รา ชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ การติดตั้งโปรแกรม Desktop Author อ. อลงกรณ์ รา ชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

2 การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author 4.5.7 ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ DTAEVL.EXE จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง ดังภาพ 2. รอจนกว่าจะโหลดเสร็จ

3 3. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับ สำหรับการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

4 4. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์ โปรแกรม DeskTop Author 4.5.7 ให้คลิก เลือก I accept the license agreement แล้วคลิกปุ่ม Next >

5 5. ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และสถานที่ทำงาน และ เลือกรูปแบบการใช้งาน ดังภาพ จะนั้นให้ คลิกปุ่ม Next >

6 6. กำหนดที่ตั้งของไฟล์โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

7 7. คลิกปุ่ม Next > เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม ต่อไป

8 8. โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้รอ ประมาณ ไม่เกิน 1 นาที ( แล้วแต่ความเร็วของ เครื่องคอมพิวเตอร์ )

9 9. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Launch DeskTopAuthor Evaluation ออกก่อน แล้ว คลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง ยกเลิก เครื่องหมายถูก

10 10. หลังจาก Setup เสร็จ เรียกโปรแกรม ขึ้นมาจะพบกับหน้าตาโปรแกรม ดังรูป

11 11. หลังจากนั้น คลิกที่ปุมกากบาทสีแดงด้าน มุมขวาบนเพื่อออกจากโปรแกรมไปก่อนดังรูป ปิด โปรแกรม

12 12. Copy ไฟล์ DesktopAuthor_manual.exe และ dna.exe ดังรูป

13 13. นำ ไฟล์ DesktopAuthor_manual.exe และ dna.exe ที่ copy ไปวางไว้ใน C:\Program Files\DeskTopAuthorEval ดังรูป

14 14. โปรแกรมจะถามว่า Confirm File Replace หรือไม่ให้คลิก Yes to all ดังรูป

15 จบการนำเสนอ ?????????


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ การติดตั้งโปรแกรม Desktop Author อ. อลงกรณ์ รา ชคฤห์ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี พื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google