งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ). วิธีการบันทึก ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ). วิธีการบันทึก ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ )

2 วิธีการบันทึก ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ )

3 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) 1. เข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกการข่าว 2. คลิก แบบฟอร์ม รปภ.

4 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการดาวน์โหลด แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) 3. คลิกดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) 3.1 คลิกขวา เลือก Save target as… 3.2 ปรากฏหน้าต่าง - ระบุตำแหน่งเก็บงาน - ตั้งชื่อไฟล์งาน - กด บันทึก (Save)

5 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรแกรม Foxit Reader 4. คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit Reader

6 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรแกรม Foxit Reader 4. คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit Reader 4.1 ปรากฎเว็ปไซต์ให้ดาวน์โหลด โปรแกรม 4.2 คลิก Download Latest Version 4.3 ติดตั้งโปรแกรม ตามขั้นตอน

7 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5. เปิดโปรแกรม Foxit Reader ที่ติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว

8 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบคำขอทำป้าย แสดงตน ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.1 คลิก File > Open ไปยังตำแหน่งไฟล์ รปภ. ๑ ที่บันทึกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

9 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.2 ปรากฏไฟล์งาน

10 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.3 คลิก Typewriter 5.4 นำ เคอร์เซอร์ไปวาง ยัง พื้นที่ที่ต้องการ พิมพ์ข้อมูล

11 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.5 สังเกตที่มุมบนซ้ายมือ แถบเครื่องมือ - ตัวอักษร ต้องเป็น TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 เท่านั้น * - ตัวเลขสามารถพิมพ์แบบ เลขไทย หรือ เลขอารบิก ( อย่างใดอย่างหนึ่ง )

12 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.6 คลิก Image Annotation

13 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.7 หลังจากคลิก Image Annotation> คลิกเมาส์ซ้ายครอบพื้นที่สี่เหลี่ยม ( ติดรูป ถ่าย ) จะปรากฏหน้าต่าง Add Image 5.8 คลิก Browse… เลือกภาพที่ ต้องการ >OK

14 วิธีการบันทึกข้อมูลลง ใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ประวัติบุคคล ( รปภ. ๑ ) 5.9 หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย > คลิก File > Save As พิมพ์ชื่อไฟล์และบันทึก ใน Drive ที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ ). วิธีการบันทึก ข้อมูลลงใน แบบฟอร์มประวัติ บุคคล ( รปภ. ๑ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google