งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOCIAL NETWORK เครือข่ายสังคม ออนไลน์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOCIAL NETWORK เครือข่ายสังคม ออนไลน์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOCIAL NETWORK เครือข่ายสังคม ออนไลน์

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสาร ข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คืออะไร

3 Social Network ห รือเรียกว่า “ เครือข่าย สังคม ” “ เครือข่ายมิตรภาพ ” “ กลุ่มสังคม ออนไลน์ ” คือ บริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดโยง ระหว่างบุคคลที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเอง ผ่านเน็ตเวิร์ค Internet รวมทั้งเชื่อมโยงบริการ ต่างๆ เช่น เมสเซ็นเจอร์ เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกัน

4 ● สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ● สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรเตอร์ ไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ● ประหยัดเนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ● สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้แฟ้มเอกสารร่วมกันได้ เช่น บันทึกข้อความ ตารางข้อมูล รูปภาพ เพลง เป็นต้น ● สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อผู้ที่อยู่ ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว ● การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat)

5 จุดเริ่มต้นของสังคมออนไลน์เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ classmates.com เมื่อปี 1995 และเว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จำกัดการ ใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติ ข้อมูลการสื่อสาร ส่งข้อความ และ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจร่วมกันระหว่างเพื่อน นักเรียนในลิสต์เท่านั้น ต่อมาในปี 1999 เว็บไซต์ epinions.com ที่พัฒนาโดย Jonathan Bishop ก็ได้มีการ เพิ่มฟังก์ชั่นในส่วนของการที่ผู้ใช้สามารถควบคุม เนื้อหาและติดต่อถึงกันได้ ไม่เพียงแต่เพื่อนใน ลิสต์เท่านั้น

6 องค์ประกอบ 1.Communicate ( การสื่อสาร ) 3.Networking( เครือข่าย ) 2.Definition( คำ จำกัดความ ) 4.Sharing( แบ่งปัน )

7 1.Identity Network ( เผยแพร่ตัวตน ) - เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ สำหรับนำเสนอตัวตน และเผยแพร่เรื่องราว ของตนเองทาง อินเตอร์เน็ต - สามารถเขียน blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และ สร้างเครือข่ายขึ้นมาได้

8 2. Creative Network เผยแพร่ผลงาน

9 3. Interested Network ความสนใจตรงกัน del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking Digg ก็คล้ายๆ กัน แต่จะมี ให้ Vote แต่ละเว็บที่ถูกยกมา นำเสนอ และมีการ Comment ในแต่ละเรื่อง Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยคนไทย เป็นเว็บ ลักษณะเดียวกับ Digg แต่ เป็นภาษาไทย

10 4. Collaboration Network ร่วมกันทำงาน WikiPedia เป็นสารานุกรม ต่อยอด ที่อนุญาตให้เข้ามา ช่วยกันเขียน และแก้ไข บทความต่างๆได้ ทำให้เกิด เป็นสารานุกรมออนไลน์ ขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Maps สร้างแผนที่ของ ตัวเองหรือแชร์แผนที่ให้คน อื่นได้ จึงทำให้มีสถานที่ สำคัญหรือสถานที่ต่างๆถูก ปักหมุดเอาไว้พร้อมกับข้อมูล ของสถานที่นั้นๆ ไว้แสดงผล จากการค้นหาได้อีกด้วย

11 5. Gaming/Virtual Reality โลกเสมือน อันนี้คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคย สองตัวอย่างของโลกเสมือนนี้ มันก็คือเกมส์ออนไลน์ นั่นเอง SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้าง ตัวละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมาได้ ใช้ชีวิต อยู่ในเกมส์ อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหารายได้จากการทำ กิจกรรมต่างๆ ได้

12 6. Peer to Peer (P2P) P2P เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client ( เครื่องผู้ใช้, เครื่องลูกข่าย ) กับ Client โดยตรง โปรแกรม Skype จึงได้นำหลักการนี้มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนาผ่าน อินเตอร์เน็ต และก็มี BitTorrent เกิดขึ้นมาเป็น เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้ อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว แต่ทว่ามันก็ก่อให้เกิด ปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt SOCIAL NETWORK เครือข่ายสังคม ออนไลน์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google