งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายสังคมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายสังคมออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายสังคมออนไลน์
SOCIAL NETWORK เครือข่ายสังคมออนไลน์

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
คืออะไร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้

3 Social Network หรือเรียกว่า “เครือข่ายสังคม” “เครือข่ายมิตรภาพ” “กลุ่มสังคมออนไลน์” คือ บริการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นจุดโยงระหว่างบุคคลที่มีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านเน็ตเวิร์ค Internet รวมทั้งเชื่อมโยงบริการต่างๆ เช่น เมสเซ็นเจอร์ เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกัน

4 ●สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
●สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรเตอร์ ไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ●ประหยัดเนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ●สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้แฟ้มเอกสารร่วมกันได้ เช่น บันทึกข้อความ ตารางข้อมูล รูปภาพ เพลง เป็นต้น ●สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อผู้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว ●การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat)

5 ความเป็นมาของSocial Network
จุดเริ่มต้นของสังคมออนไลน์เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ classmates.com เมื่อปี 1995 และเว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติ ข้อมูลการสื่อสาร ส่งข้อความ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียนในลิสต์เท่านั้น ต่อมาในปี 1999 เว็บไซต์ epinions.com ที่พัฒนาโดย Jonathan Bishop ก็ได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นในส่วนของการที่ผู้ใช้สามารถควบคุมเนื้อหาและติดต่อถึงกันได้ ไม่เพียงแต่เพื่อนในลิสต์เท่านั้น

6

7 ประเภทของSocial Network
Identity Network ( เผยแพร่ตัวตน ) -เว็บไซต์เหล่านี้ใช้สำหรับนำเสนอตัวตนและเผยแพร่เรื่องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ต -สามารถเขียน blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และสร้างเครือข่ายขึ้นมาได้

8 2. Creative Network เผยแพร่ผลงาน

9 3. Interested Network ความสนใจตรงกัน
•del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking •Digg ก็คล้ายๆ กัน แต่จะมีให้ Vote แต่ละเว็บที่ถูกยกมานำเสนอ และมีการ Comment ในแต่ละเรื่อง • Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะเดียวกับ Digg แต่เป็นภาษาไทย

10 4. Collaboration Network
ร่วมกันทำงาน •ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Mapsสร้างแผนที่ของตัวเองหรือแชร์แผนที่ให้คนอื่นได้ จึงทำให้มีสถานที่สำคัญหรือสถานที่ต่างๆถูกปักหมุดเอาไว้พร้อมกับข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหาได้อีกด้วย •WikiPedia เป็นสารานุกรมต่อยอด ที่อนุญาตให้เข้ามาช่วยกันเขียน และแก้ไขบทความต่างๆได้ ทำให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ไว้มากมาย

11 5. Gaming/Virtual Reality
โลกเสมือน อันนี้คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคย สองตัวอย่างของโลกเสมือนนี้ มันก็คือเกมส์ออนไลน์นั่นเอง SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตัวละครโดยสมมุติให้เป็นตัวเราเองขึ้นมาได้ ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์ อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหารายได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ได้

12 6. Peer to Peer (P2P) P2P เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client (เครื่องผู้ใช้, เครื่องลูกข่าย) กับ Client โดยตรง โปรแกรม Skype จึงได้นำหลักการนี้มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต และก็มี BitTorrent เกิดขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว แต่ทว่ามันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายสังคมออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google