งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research Project Meeting May 29, 2003 NECTEC Sasanee netirojjanakul, Nipon Pinpuch and Sunt Uttayarath ความก้าวหน้าของส่วนประมวลผลสัญญาณ เบสแบนด์ ทางด้านสถานีเคลื่อนที่ บน DSP

2 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Outline  1 st Interleave,Deinterleave  2 nd Interleave,Deinterleave  TrCHMUX,DEMUX

3 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization 1 st Interleave, Deinterleave  เป็นขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส แบบ block interleave ร่วมกับการสลับระหว่าง column โดยมี รูปแบบการสลับและจำนวนของ column ต่างกันขึ้นอยู่ กับแต่ละ TTI ตามตาราง TTI จำนวนของ column รูปแบบการสลับระหว่าง column 10 ms1 20 ms2 40 ms4 80 ms8

4 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization ขั้นตอนการทำงาน In Out In Interleave Deinterleave

5 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization 2 nd Interleave, Deinterleave  เป็นขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส แบบ block interleave ร่วมกับการสลับระหว่าง column โดยมี รูปแบบการสลับและจำนวนของ column เหมือนกันทุก TTI ตามตาราง TTI จำนวนของ column รูปแบบการสลับระหว่าง column ALL30

6 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization TrCHMUX, DEMUX  เป็นขั้นตอนการนำแต่ละ radio frame ของแต่ละ TrCH ที่จะส่งมา 1 radio frame ทุกๆ 10 ms มาต่อเข้า ด้วยกันสำหรับ TrCH multiplexing และแยกออกเพื่อส่ง ให้แต่ละ TrCH สำหรับ TrCH demultiplexing Output TrCH Multiplexing

7 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization CPU Performance (MHz) at 800 MHz, data rate 384 kbps FunctionCPU Utilization (MHz) 1 st Interleave 1.21 1 st Deinterleave 1.21 2 nd Interleave 2 nd Interleave 10.16 2 nd Deinterleave 10.16 TrCH Multiplexing 2.12 TrCH Demultiplexing 2.12

8 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization สรุป  การทำ interleave และ deinterleave และการ ทำ TrCH MUX/DEMUX นั้นใช้ CPU ในการ ทำงานเท่ากันเพราะมีขั้นตอนการทำงานที่ เหมือนกันแต่เป็นการทำงานที่สวนทางกันเท่านั้น  มีการใช้ CPU ที่สูงเกินไปยังต้องทำการลด จำนวนที่ใช้ลงอีก

9 Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization Future work สร้างเสร็จแล้ว กำลังสร้าง


ดาวน์โหลด ppt Superior COmmunications Research and Prototyping for commercialization SCORPion Research Group EE Department, Kasetsart University, Thailand 3G Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google