งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. การบริหารสื่อการเรียนรู้

2 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 2 หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสื่อการเรียนการสอน 1. วิธีการสอน (Instructional Method) 2. งานการเรียนรู้ (Learning Task) 3. ลักษณะของผู้เรียน (Learner Characteristics) 4. ข้อจำกัดในทางปฏิบัติ (Practical Constrain) 5. ผู้สอนหรือครู (Teacher)

3 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 3 ผู้สอนควรศึกษาลักษณะของสื่อดังต่อไปนี้ 1. การแสดงแทนด้วยภาพ ( เช่น ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ) 2. ปัจจัยทางด้านขนาด ( เช่น การใช้ / ไม่ใช้เครื่องฉายเพื่อขยายขนาด ) 3. ปัจจัยทางด้านสี ( เช่น สีสันต่างๆ ขาว - ดำ ) 4. ปัจจัยทางด้านการเคลื่อนไหว ( เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ) 5. ปัจจัยทางด้านภาษา ( เช่น ข้อความ / ตัวอักษร เสียงพูด ) 6. ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง ( เช่น ภาพที่มี / ไม่มีเสียงประกอบ ) 7. ปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูล ( กำหนดให้ดูทีละภาพตามลำดับ หรือตามลำดับที่ผู้ชมเลือก )

4 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 4 สรุป หลักการในการเลือกสื่อการสอน 1. เลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. เลือกสื่อการสอนที่ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียน 3. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 4. เลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้เรียน และกิจกรรมการ เรียนการสอน 5. เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 6. เลือกสื่อการสอนที่มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ 7. เลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้งาน เก็บรักษา และบำรุงรักษา ได้ สะดวก

5 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.


ดาวน์โหลด ppt Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google