งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแฟ้มข้อมูล.  หน่วยความจำรองของระบบ  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลในรูปของ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้น จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม สารบัญของแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแฟ้มข้อมูล.  หน่วยความจำรองของระบบ  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลในรูปของ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้น จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม สารบัญของแฟ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแฟ้มข้อมูล

2  หน่วยความจำรองของระบบ  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลในรูปของ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้น จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม สารบัญของแฟ้ม (Directory) แฟ้ม (File) ระบบแฟ้ม (File System)

3  ระบบปฏิบัติการ Unix มีจุดเริ่มต้น จุดเดียว ชื่อ Root สัญลักษณ์ /  ระบบปฏิบัติการ Windows มี จุดเริ่มต้นที่ Drive A: เป็น Diskette Drive ตัวแรก C: เป็น Hard Disk ตัวแรก แต่ละ Drive มีจุดเริ่มต้นเป็น ของตนเอง ชื่อ Root สัญลักษณ์ \ จุดเริ่มต้นของระบบ แฟ้ม

4  จากจุดเริ่มต้น (Root) มีการจัด โครงสร้างตามลำดับชั้น แต่ละชั้น ประกอบด้วย สารบัญแฟ้ม (Directory) แฟ้ม (File) จุดเริ่มต้นของระบบ แฟ้ม

5 C:\ Windows Install Fonts Win98Edit Plus โครงสร้างของระบบแฟ้ม บน Windows system.ini ArialCouier Newdisk1.cabsetup.exe

6 / usr etc lib httpdrc.d โครงสร้างของระบบแฟ้ม บน Unix pinecrt1.ohttpd.confrc.inet1 bin picolibrt.arc.inet2

7  เก็บรายชื่อของแฟ้มที่อยู่ในระดับ ต่อไป  สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการ ติดตั้งระบบ ปฏิบัติการ  สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการ ติดตั้งโปรแกรม ประยุกต์  ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บแฟ้มข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ Windows เรียกว่า Folder สารบัญแฟ้ม (Directory)

8  แฟ้มเสมือน ใช้เป็นตัวแทนของ อุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เป็นแฟ้ม Stdin จอภาพ เป็นแฟ้ม Stdout  แฟ้มธรรมดา ใช้เก็บข้อมูล แฟ้มอักขระ (Text File) แฟ้มไบนารี (Binary File) แฟ้ม (File)

9  แฟ้มอักขระ เก็บข้อมูลเป็นตัวอักขระ ตามรหัส ASCII แฟ้มที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Editor Notepad ในระบบปฏิบัติการ MS-Windows vi, emacs และ pico ใน ระบบปฏิบัติการ Unix แฟ้มเอกสาร HTML ในระบบ World Wide Web แฟ้ม (File)

10  แฟ้มไบนารี เก็บข้อมูลเป็น เลขฐานสอง แฟ้มโปรแกรม แฟ้มที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม ประยุกต์ MS-Word สร้างแฟ้ม.doc MS-Excel สร้างแฟ้ม.xls แฟ้มภาพ (Graphic File) แฟ้ม (File)

11  การสร้าง Directory  การเปลี่ยน Directory  การลบ Directory  การแสดงรายชื่อแฟ้มใน Directory การดำเนินการกับ Directory

12  การสร้างแฟ้ม  การแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม  การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม  การทำสำเนาแฟ้ม  การลบแฟ้ม การดำเนินการกับแฟ้ม

13  การสร้างและการแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่าน โปรแกรมประยุกต์  การเปลี่ยนชื่อ การทำสำเนา และการ ลบแฟ้ม ส่วนใหญ่ผู้ใช้ดำเนินการผ่าน ระบบปฏิบัติการ การดำเนินการกับแฟ้ม

14  ดำเนินการผ่าน icon icon – สร้าง directory ใหม่ สำหรับโปรแกรม ประยุกต์บางชนิด icon – เปลี่ยนไปยัง Directory ที่กำหนดชื่อที่อยู่ ใต้ลงไป 1 ระดับ icon – เปลี่ยนไปยัง Directory ที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ การดำเนินการกับ Directory ใน Windows

15  การสร้าง Directory เลือก File จาก Menu เลือก New เลือก Folder กำหนดชื่อของ Folder  การลบ Directory เลือกสัญลักษณ์ Folder ที่ต้องการ ลบ Click ขวาเพื่อเลือก Menu เลือก Delete จาก Menu การดำเนินการกับ Directory ใน Windows

16  เมื่อ login ผู้ใช้จะอยู่ใน Home directory (~) หรือ Home directory เป็น Directory ปัจจุบัน  ผู้ใช้ต่างกัน มี Home directory ต่างกัน  เป็นจุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม สำหรับผู้ใช้แต่ละคน  การดำเนินการกับ Directory และ แฟ้มใช้คำสั่ง ระบบแฟ้มในระบบปฏิบัติการ Unix สำหรับผู้ใช้

17 คำสั่ง [-option] คำสั่ง – ต้องการทำงานใด [-option] – ต้องการให้คำสั่งนั้น มีผลพิเศษอย่างไร มีหรือไม่ก็ได้ - ต้องการทำคำสั่ง นั้นดำเนินการกับสิ่งใด รูปแบบของคำสั่งใน ระบบปฏิบัติการ Unix

18  การขอดูชื่อของ Directory ปัจจุบัน % pwd  การสร้าง Directory % mkdir  เช่น ต้องการสร้าง Directory 310101 ใต้ directory ปัจจุบัน สำหรับเก็บแฟ้มข้อมูลในรายวิชา Computer and Internet % mkdir 310101  การแสดงรายชื่อแฟ้มใน directory ปัจจุบัน % ls การดำเนินการกับ Directory

19  เมื่อสร้าง directory 310101 ได้ แล้วต้องการเก็บแฟ้ม เปลี่ยนจาก directory ปัจจุบัน เข้าใน 310101 % cd 310101  เมื่อทำงานเสร็จและต้องการกลับ ขึ้นไป 1 ระดับ % cd.. การเปลี่ยน Directory

20  การลบ directory จะทำได้เมื่อ directory นั้นว่าง ไม่มีแฟ้ม ใดๆ ต้องอยู่เหนือ directory นั้น เช่น ต้องการลบ directory 310101 % rmdir 310101 การลบ Directory

21  เมื่อมีการสร้าง directory ทำให้ เกิดระบบแฟ้มขึ้น ต้องมีการกำหนดเส้นทางการ เข้าถึงแฟ้ม (Path) Absolute path เริ่มจาก Root จนถึงแฟ้ม ตัวอย่าง การแสดงผลจาก คำสั่ง pwd Relative path เริ่มจากจุดอ้างอิง จนถึง แฟ้ม การกำหนดเส้นทางการ เข้าถึงแฟ้ม

22  จุดอ้างอิงสำหรับ Relative path ~ Home directory. Current directory.. Parent directory เส้นทางการเข้าถึงแฟ้ม จำเป็นต้องใช้เมื่อ ต้องการดำเนินการกับแฟ้ม การกำหนดเส้นทางการ เข้าถึงแฟ้ม

23  การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม % mv เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม จาก test.txt เป็น test.html % mv test.txt test.html  การลบแฟ้ม % rm เช่น ต้องการลบแฟ้ม test.html % rm test.html การดำเนินการกับแฟ้ม

24  การทำสำเนาแฟ้ม ขณะนี้ผู้ใช้อยู่ที่ home directory ต้องการทำสำเนาแฟ้มชื่อ test.html ไปยัง directory 310101 ซึ่งอยู่ใต้ Home directory แฟ้มต้นทาง test.html ปลายทาง ~/310101 % cp test.html 310101 การดำเนินการกับแฟ้ม

25  การทำสำเนาแฟ้ม ขณะนี้ผู้ใช้อยู่ใน directory 310101 ต้องการทำสำเนาแฟ้มชื่อ test.html อยู่ Home directory มาที่ directory 310101 ซึ่งเป็น directory ปัจจุบัน แฟ้มต้นทาง ~/test.html ปลายทาง. % cp ~/test.html. การปฏิบัติสำหรับใช้งานระบบ Unix อยู่ ในภาคปฏิบัติการ การดำเนินการกับแฟ้ม

26 จบการบรรยาย ระบบปฏิบัติการ คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบแฟ้มข้อมูล.  หน่วยความจำรองของระบบ  จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลในรูปของ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์  มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้น จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม สารบัญของแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google