งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 1 Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 1 Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 1 Software

3 2 จัดทำโดย

4 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 3 Mcafee Virus Scan 7.0

5 4 Virus คืออะไร

6 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 5 ความสามารถของ Mcafee Virus Scan 7.0 Scan และ Remove ไวรัส Scan ผ่านระบบเครือข่ายได้ Scan ขณะกำลังใช้งาน Email, Internet, Download ได้ด้วย ตั้งเวลาการตรวจสอบได้ มี Vshield ตรวจสอบไวรัสทุกขณะการทำงาน Update Anti-virus ตัวใหม่ๆ ผ่าน internet ได้ อัตโนมัติ มี Quarantine กรณีไม่สามารถกำจัดไวรัสได้ สามารถ กักไว้ ไม่ให้แพร่พันธุ์ได้ มี Activity Log เพื่อรายงานการตรวจสอบและกำจัด ไวรัส สามารถกำหนดรายละเอียดได้ด้วย

7 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 6... เหตุผลที่สนใจ... เนื่องจากปัจจุบันได้มีการสื่อสารมากมายซึ่ง อาจส่งผลให้เราสามารถรับไวรัสได้ทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นเราควรจะมีโปรแกรม Mcafee Virus Scan 7.0 เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ ของเราได้รับไวรัส โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ อย่างข้าพเจ้า โปรแกรมนี้จึงมีประโยชน์มาก และทำให้เรา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างสบายใจ

8 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 7 ประเภทของ Software Shareware เว็บที่สามาโหลด Software ตัวนี้ได้ http://www.it- guide.com/mcafee.html http://www.it- guide.com/mcafee.html เว็บที่สามาโหลด Software อื่นๆได้ : http://www. it-guide.com

9 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 8

10 9 1. back - home - next คำสั่งที่จะใช้สำหรับ back : ถอยหลัง, home : กลับมาหน้า แรก, next : ดูหน้าถัดไป 2. Scan คำสั่งที่จะใช้สำหรับเริ่มต้นการ ตรวจสอบไวรัส โดยจะมีชื่อ drive ต่างๆ ให้ เลือก รวมทั้ง ในส่วนของ network ด้วย 3.Schedule คำสั่งที่จะใช้กำหนดการตรวจสอบไวรัส อัตโนมัติ ตาม เวลาที่กำหนด เช่น scan ทุกครั้ง หลังจากปิดโปรแกรม windows เป็นต้น 4.Quarantine การกักกันไฟล์ที่ติดไวรัสและยังไม่ สามารถ กำจัดได้ เราสามารถสั่งเพิ่มเข้าไป ได้ด้วย ตนเองด้วย 5.Update เป็นคำสั่งในการ update DAT ไฟล์ผ่าน internet เพื่อให้โปรแกรมสามารถ ตรวจสอบ ไวรัสตัวใหม่ ๆ ได้ 6.Mcafee on the Web สำหรับเข้าไปยังเวปไซท์ของ Mcafee 7.Options สำหรับการกำหนด รายละเอียดอื่นๆ ของ โปรแกรม เช่นกำหนด Vshield, Icon เป็นต้น 8.Help เป็นคำสั่งในการ ขอดูวิธีการใช้ โปรแกรม

11 จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 10 Thank You Ka”””


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ปราง เจริญสุข รหัสนิสิต 50105010120 1 Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google