งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication Technology Lab2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication Technology Lab2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication Technology 310101 Lab2
13 July 2002 Information and Communication Technology Lab2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ Group 03 Mo Group 36 We Group 33 We 7-8 Group 42 Fr 1-2 Group 39 Fr Group 44 Fr 7-8

2 ปฏิบัติการที่ 2 ระบบปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ 1. เปลี่ยนภาษาไทย-อังกฤษสำหรับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในระบบปฏิบัติการ Windows 2. เรียกใช้งานเดสก์ท็อปในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 3. จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 4. รู้จักคำสั่งในการตรวจสอบและดูแลระบบ ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 5. รู้จักและใช้งาน Clipboard ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 6. รู้จักคำสั่งในการตรวจสอบและดูแลระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 7. รู้จักระบบปฏิบัติการ UNIX 13 October 2007

3 OS (Operating System) - ประสานงานระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- จัดการถ่ายเทสารสนเทศระหว่างดิสก์กับหน่วยความจำ - จัดระเบียบและดูแลรักษาแฟ้มข้อมูล 13 October 2007

4 ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows)
ระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟท์ Windows 95, Windows Windows XP, Windows NT GUI – Graphical User Interface Multitasking Clipboard OLE – Object Linkage Embeded 13 October 2007

5 การเริ่มต้นทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1. กดปุ่ม On Switch 2. คอมพิวเตอร์จะไปอ่านโปรแกรมจาก ROM Boots บางครั้งเรียกว่า ROM BIOS (Basic Input / Output System) 3. BIOS จะตรวจสอบความพร้อมของ CPU, Memory, Disk และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบ บนจอจะมีอักษรวิ่งแสดงสถานะ 4. BIOS จะสั่ง CPU ไปอ่านโปรแกรมระบบปฏิบัติการจากบูตเซตเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ (Sector No. 0) และนำไปเก็บไว้ใน Memory ในส่วนที่สงวนไว้ให้ระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ 5. จากนั้นโปรแกรมระบบปฏิบัติการจะไปอ่านแฟ้ม config.sys และ autoexec.bat ตามลำดับ 13 October 2007

6 เมื่อเข้าสู่วินโดวส์
13 October 2007

7 การใช้งาน Desktop การสร้าง Shortcut
Display Properties Themes Background Screensaver 13 October 2007

8 Window Explorer โปรแกรม Window Explorer การเรียกใช้ Window Explorer
เรียกจาก My Computer เรียกจากปุ่ม Start 13 October 2007

9 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การคัดลอกหรือย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การลบไฟล์และโฟลเดอร์ 13 October 2007

10 การใช้ Clipboard Clipboard Copy Cut และ Paste การเก็บข้อมูลจากหน้าจอ
13 October 2007

11 การตรวจสอบและดูแลระบบ
Disk Cleanup เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ Disk Defragmenter เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของโปรแกรม 13 October 2007

12 ระบบปฏิบัติการ UNIX ทำความรู้จักกับระบบ UNIX
การเรียกใช้โปรแกรม Teraterm เพื่อติดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UNIX ได้ ออกจากระบบปฏิบัติการ UNIX คำสั่ง exit, Ctrl-D, logout เพื่อยกเลิกการใช้งาน UNIX 13 October 2007

13 ระบบปฏิบัติการ UNIX คำสั่งในระบบปฏิบัติการ UNIX
คำสั่ง ls เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจดูรายชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี คำสั่ง ls –l คำสั่ง ls –la คำสั่ง passwd เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 13 October 2007

14 DOS – Disk Operating System
DOS ใน Command Prompt การเรียกใช้โปรแกรม Command Prompt คำสั่งใน Command Prompt คำสั่ง dir เพื่อดูรายละเอียดไฟล์และไดเรคทอรีปัจจุบัน คำสั่ง exit เพื่อออกจากโปรแกรม Command Prompt 13 October 2007

15 สวัสดี 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication Technology Lab2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google