งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication Technology 310101 Lab2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication Technology 310101 Lab2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication Technology 310101 Lab2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.thwichai@buu.ac.th http://seashore.buu.ac.th/~wichai Group 03 Mo 3-4 Group 36 We 5-6 Group 33 We 7-8 Group 42 Fr 1-2 Group 39 Fr 3-4 Group 44 Fr 7-8

2 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 2 ปฏิบัติการที่ 2 ระบบปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ 1. เปลี่ยนภาษาไทย - อังกฤษสำหรับการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ในระบบปฏิบัติการ Windows 2. เรียกใช้งานเดสก์ท็อปในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 3. จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 4. รู้จักคำสั่งในการตรวจสอบและดูแลระบบ ใน ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 5. รู้จักและใช้งาน Clipboard ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 6. รู้จักคำสั่งในการตรวจสอบและดูแล ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 7. รู้จักระบบปฏิบัติการ UNIX

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 OS (Operating System) - ประสานงานระหว่าง ผู้ใช้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - จัดการถ่ายเท สารสนเทศระหว่างดิสก์กับ หน่วยความจำ - จัดระเบียบและดูแล รักษาแฟ้มข้อมูล

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 4 ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบัติการของบริษัท ไมโครซอฟท์ Windows 95, Windows 2000 Windows XP, Windows NT GUI – Graphical User Interface Multitasking Clipboard OLE – Object Linkage Embeded

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 การเริ่มต้นทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1. กดปุ่ม On Switch 2. คอมพิวเตอร์จะไปอ่านโปรแกรมจาก ROM Boots บางครั้งเรียกว่า ROM BIOS (Basic Input / Output System) 3. BIOS จะตรวจสอบความพร้อมของ CPU, Memory, Disk และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบ บนจอจะมีอักษรวิ่งแสดงสถานะ 4. BIOS จะสั่ง CPU ไปอ่านโปรแกรม ระบบปฏิบัติการจากบูตเซตเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ (Sector No. 0) และนำไปเก็บไว้ใน Memory ในส่วนที่สงวนไว้ให้ระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ 5. จากนั้นโปรแกรมระบบปฏิบัติการจะไปอ่าน แฟ้ม config.sys และ autoexec.bat ตามลำดับ

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 เมื่อเข้าสู่วินโดวส์เมื่อเข้าสู่วินโดวส์

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 การใช้งาน Desktop 1. การสร้าง Shortcut 2.Display Properties Themes Background Screensaver

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 Window Explorer โปรแกรม Window Explorer การเรียกใช้ Window Explorer เรียกจาก My Computer เรียกจากปุ่ม Start

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การคัดลอกหรือย้ายไฟล์และ โฟลเดอร์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์และ โฟลเดอร์ การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ การลบไฟล์และโฟลเดอร์

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 10 การใช้ Clipboard Clipboard Copy Cut และ Paste การเก็บข้อมูลจากหน้าจอ

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 11 การตรวจสอบและดูแลระบบ Disk Cleanup เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ Disk Defragmenter เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของ โปรแกรม

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 ระบบปฏิบัติการ UNIX ทำความรู้จักกับระบบ UNIX การเรียกใช้โปรแกรม Teraterm เพื่อติดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ UNIX ได้ ออกจากระบบปฏิบัติการ UNIX คำสั่ง exit, Ctrl-D, logout เพื่อยกเลิกการใช้งาน UNIX

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13 ระบบปฏิบัติการ UNIX คำสั่งในระบบปฏิบัติการ UNIX คำสั่ง ls เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจดูรายชื่อ ไฟล์และไดเร็คทอรี คำสั่ง ls –l คำสั่ง ls –la คำสั่ง passwd เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยน รหัสผ่านใหม่

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 14 DOS – Disk Operating System DOS ใน Command Prompt การเรียกใช้โปรแกรม Command Prompt คำสั่งใน Command Prompt คำสั่ง dir เพื่อดูรายละเอียดไฟล์และ ไดเรคทอรีปัจจุบัน คำสั่ง exit เพื่อออกจากโปรแกรม Command Prompt

15 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication Technology 310101 Lab2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google