งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล. At the party Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล. At the party Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 At the party

3 Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 สามารถ บรรยาย เหตุการณ์ ในอดีต ได้ถูกต้อง

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Reading

6 WRITING 1.name……………… 2.age………………… 3.occupation………... 4.place………………. 5.guests……………… 6. clothes…………….

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล An area of Los Angeles which is known As the centre of the American film industry.

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a marriage ceremony, with a party or meal after a church service

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล bikini - a small two-piece bathing suit for women

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล cockt ails a mixed alcoholic drink

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The spectacular party The spectacular party

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13

14 Write sentences with want to or would like to John’s very hungry. He……… eat pizza. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 a.Fiona lives in Edinburgh. Her children and grandchildren all live in the USA She………… visit them. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 b. Patricia thinks her flat is too small. She…….. She…….. a bigger flat. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 c. Ben’s car is fifteen years old. He ………. to buy a new car. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 d. Mary and Alan are sitting on a rainy beach in England. They’d like to go to Florence on holiday. They’d like to go to Florence on holiday.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล e. Roberto doesn’t have any money. He’d like to be a millionaire. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 4

21 B

22 4 …………………

23 4

24 5. Happy birthday! Oh, a present. Thank you. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 6. We’re walking home. I’ve got my car. I can give you a lift. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 7. Great party. Thanks very much. Thanks for coming. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27

28 NEX T At the party ตอนที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล. At the party Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google