งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 Recruitment กระบวนการจูงใจให้บุคคลมาสมัครกับ องค์การให้มากที่สุด Positive Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 Recruitment กระบวนการจูงใจให้บุคคลมาสมัครกับ องค์การให้มากที่สุด Positive Process."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 Recruitment กระบวนการจูงใจให้บุคคลมาสมัครกับ องค์การให้มากที่สุด Positive Process

2 ข้อกำหนดที่ควรนำมาพิจารณาในการ สรรหา 1. นโยบายขององค์การ ๏ ส่งเสริมบุคคลภายใน ๏ บริษัทภายนอก ๏ รับบุคคลภายนอก ๏ ค่าตอบแทน ๏ การจ้างคนต่างชาติ

3 ข้อกำหนดที่ควรนำมาพิจารณาในการ สรรหา 2. แผนด้านทรัพยากร มนุษย์ 3. สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป 4. กำหนดคุณลักษณะ บุคคลที่ตรงกับงาน 5. คุณสมบัติผู้สรรหา

4 วิธีการสรรหา 1. Walk in 2. Write in 3. Employee Referrals 4. Advertising 5. Department of Employment 6. Private Placement Agencies 7. Education Institutions 8. Outsourcing


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 Recruitment กระบวนการจูงใจให้บุคคลมาสมัครกับ องค์การให้มากที่สุด Positive Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google