งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอแสดงความ ยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอแสดงความ ยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอแสดงความ ยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่......................................... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มา โนช ดินลานสกูล

2 ขอแสดงความ ยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่...................................... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร บุญมาก

3 ขอแสดงความ ยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่...................................... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิเชษฐ กาญจนดิฐ

4

5 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีในโอกาส ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกร็ดทราย วุฒิ พงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

6


ดาวน์โหลด ppt ขอแสดงความ ยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google