งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในรายวิชาศึกษาทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(Service Learning) ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนวโน้มการพัฒนาการเรียนการสอน GE การพัฒนาผู้สอน การเสริมสร้างทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่21 การพัฒนาทักษะผ่านรายวิชา ความสำเร็จในการทำงานทั้งในระดับสถาบันและเครือข่าย

2 กระแส ที่มีผลต่ออาชีพในอนาคต
7 กระแส ที่มีผลต่ออาชีพในอนาคต

3 1 WORLD CITIZEN

4

5

6 ปัญหาเกิดขึ้นในประเทศนี้

7

8

9

10

11 2 PROFESSIONAL

12 3 DIGITAL LIFE

13 4 GREEN PLANET

14 5 HEALTH AND BIOLOGY

15 6 KNOELEDGE AND WISDOM

16 7 CREATIVITY


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google