งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลกอริทึมแบบละโมบ ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลกอริทึมแบบละโมบ ตอนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัลกอริทึมแบบละโมบ ตอนที่ 2

2 Motto of the day “คนเรา มักจะฝัน โดยไม่ลงทุนลงแรง
แล้วก็คิดเอาเองว่า สักวันความฝันจะ เป็นจริง” ทอมัส แอลวา เอดิสัน

3 หัวข้อ ปัญหา Fractional Knapsack รหัสฮัฟฟ์แมน

4 ปัญหา Fractional Knapsack
มีของ n ชิ้น มีหมายเลข : 1, 2, 3, …, n แต่ละชิ้นหนัก : 𝑤 1 , 𝑤 2 , 𝑤 3 ,…, 𝑤 𝑛 แต่ละชิ้นมีมูลค่า : 𝑣 1 , 𝑣 2 , 𝑣 3 ,…, 𝑣 𝑛 ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน W ปัญหา : จงเลือกของใส่ถุง เพื่อให้ ถุงไม่ขาด ได้มูลค่ารวมมากสุด หมายเหตุ : อนุญาตให้แบ่ง ของบางส่วนได้ มูลค่าแปรตามน้ำหนัก

5 Optimization Problem มีของ n ชิ้น มีหมายเลข : 1, 2, 3, …, n
แต่ละชิ้นหนัก : 𝑤 1 , 𝑤 2 , 𝑤 3 ,…, 𝑤 𝑛 แต่ละชิ้นมีมูลค่า : 𝑣 1 , 𝑣 2 , 𝑣 3 ,…, 𝑣 𝑛 ถุงเป้หนึ่งใบจุของได้หนักไม่เกิน W หา < 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 ,…, 𝑥 𝑛 >, 𝑥 𝑘 =0 หรือ 1

6 Knapsack มี Optimal substructure

7 Greedy Choice

8 Greedy Choice ได้คำตอบ Optimal Solution

9 Greedy Knapsack

10 เลือกคุ้มสุด : ได้มูลค่ารวมสูงสุด

11 เลือกคุ้มสุด : ได้มูลค่ารวมสูงสุด

12 เลือกคุ้มสุด : ได้มูลค่ารวมสูงสุด

13 Greedy ใช้กับ 0/1 Knapsack ไม่ได้

14 รหัสข้อมูล

15 รหัสข้อมูล

16 รหัส Huffman

17 การหารหัส Huffman

18 Huffman Tree

19 Huffman Tree ให้รหัสที่ดีที่สุด

20 Huffman Tree มี B(T) น้อยสุด

21 อัลกอริทึมแบบละโมบอื่นๆ

22 การบ้าน


ดาวน์โหลด ppt อัลกอริทึมแบบละโมบ ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google