งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลกอริทึมแบบละโมบ. 2 Motto of the day เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลกอริทึมแบบละโมบ. 2 Motto of the day เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัลกอริทึมแบบละโมบ

2 2 Motto of the day เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน ” จูกัดเหลียง

3 3 หัวข้อ ◦ แนวคิด และโคร่งร่างของอัลกอริทึม ◦ ลักษณะของปัญหา ◦Optimal substructure ◦Greedy choice ◦ ตัวอย่างปัญหาที่ได้คำตอบ ◦ ที่ดีที่สุด ◦ ที่ดีเพียงพอ

4 4 แนวคิดของ greedy algorithm Greedy Choice ไปทางที่รถไม่ติด

5 5 ทอนเงิน

6 6 ตัวอย่าง : สกุลเงินไทย ◦ มีเหรียญ : 1, 2, 5, 10 บาท ◦ ต้องการทอนเงินมูลค่า 38 บาท ◦ ตอบ เหรียญ 10 บาท 3 เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ, 2 บาท 1 เหรียญ, 1 บาท 1 เหรียญ Greedy Choice ทอนด้วยเหรียญ ที่มีค่ามาก ที่สุดก่อน

7 7 ทอนเงิน : greedy อาจใช้ไม่ได้ ◦ สมมติว่ามีเหรียญ 4 บาท ◦ มีเหรียญ : 1, 2, 4, 5, 10 บาท ◦ ต้องทอนเงิน 38 บาท ◦ ทอนด้วยเหรียญที่มีค่ามากที่สุดก่อน 10 บาท 3 เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ, 2 บาท 1 เหรียญ, 1 บาท 1 เหรียญ, ◦ ทอนแบบใช้จำนวนเหรียญน้อยสุด 10 บาท 3 เหรียญ, 4 บาท 2 เหรียญ, ไม่ได้จำนวน เหรียญน้อยที่สุด

8 8 อัลกอริทึมแบบละโมบ ◦ เหมาะกับ optimization problems ◦ เป็นวงวนของการตัดสินใจเลือกเพื่อสร้าง คำตอบ ◦ พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน (locally optimal choice, greedy choice) ◦ สร้างคำตอบเล็ก -> ใหญ่ -> สมบูรณ์ ◦ หวังว่าจะได้คำตอบสมบูรณ์ที่ดีที่สุด -> ต้อง พิสูจน์ (globally optimal solution)

9 9 โครงร่างของอัลกอริทึม

10 10 Activity Selection

11 11 ตัวอย่าง

12 12 Greedy Strategy

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25


ดาวน์โหลด ppt อัลกอริทึมแบบละโมบ. 2 Motto of the day เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google