งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 25 มีค. 58 ณ รร. มารวยการ์เด้น

2 แผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุชายแดน ฉบับที่ 2 (2555-2559)
แผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุชายแดน ฉบับที่ 2 ( ) 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 2. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน 4. การบริหารจัดการ

3 ภาพรวมของงานสาธารณสุขชายแดน ปี 2558
สป. สนย. ( 7.5 ล้าน) สบรส. ( 48.3 ล้าน) สพร. (งบ 15 ล้าน) กิจกรรม Cross Border Collaboration ใน พท.เป้าหมาย สระแก้ว ตราด เชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี กิจกรรมพัฒนาสถานบริการประเทศเพื่อนบ้าน ร พ..โพนโฮง - รพ.บ่อแก้ว รพ.ปากซอง แขวงจำปาสัก รพ.ท่าขี้เหล็ก หน่วยประสานงาน สาธารณสุขชายแดน สนย. (งบ 2.5 ล้าน) คร. อย. กรมการแพทย์ กรมเอเชียตะวันออก (งบ 13 ล้าน) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน มี พท.เป้าหมาย ตราด ( สอ.อันด็องตึก/) สระแก้ว (รพ.มาลัย จังหวัด บันเตียเมียนเจย) ตาก (สุขศาลาดอยโตน จังหวัดเมียวดี) โครงการความร่วมมือ EU TUC CCS

4 ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย-เมียนมาร์ ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา ไทย-มาเลเซีย เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เชียงราย - บ่อแก้ว สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย สงขลา-เคดาห์ ระนอง-เกาะสอง มุกดาหาร- สะหวันนาเขต - กวางตรี ตราด-เกาะกง ยะลา-เประ ตาก-เมียวดี อุบลราชธานี–แขงจำปาสัก นราธิวาส-กลันตัน หนองคาย-เวียงจันทร์ สตูล-เคดาห์ น่าน -ไชยะบุรี Border Health Goodwill Committee บึงกาฬ-บอลิคำไซ

5 บริบทที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 จังหวัดตาก : อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด 2. จังหวัดมุกดาหาร : อ. เมือง อ. หว่านใหญ่ และ อ.ดอนตาล 3. จังหวัดสระแก้ว : อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร 4. จังหวัดสงขลา : อ.ปาดังเบซาร์ และ อ.สะเดา 5. จังหวัดตราด : อ.คลองใหญ่ 6. จังหวัดหนองคาย 7. จังหวัดเชียงราย 8. จังหวัดกาญจนบุรี 9. จังหวัดนราธิวาส 10. จังหวัดนครพนม

6

7 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน 1 2 Narathiwat (TH) – Kunming (CN) 1 3 Lamu (MM) – Fangcheng (CN) 2 5 4 6 Bangkok (TH) – Thanh Hoa (VN) 3 Tamu (MM) – Mawlamyine (MM) 4 Chonburi (TH) - Pakkading (LA) 5 7 Mawlamyine (MM) - Ca Mau (VN) 6 เส้นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ได้แก่ North-South Economic Corridor East-West Economic Corridor Southern Economic Corridor 8 Dawei (MM) – Quy Nhon (VN)/Vung Tau (VN) 7 Bangkok (TH) – Nam Can (VN) 8

8 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google