งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเพื่อ แก้ปัญหา และพัฒนางาน สาธารณสุขชายแดน นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 25 มีค. 58 ณ รร. มารวยการ์เด้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเพื่อ แก้ปัญหา และพัฒนางาน สาธารณสุขชายแดน นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 25 มีค. 58 ณ รร. มารวยการ์เด้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเพื่อ แก้ปัญหา และพัฒนางาน สาธารณสุขชายแดน นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 25 มีค. 58 ณ รร. มารวยการ์เด้น

2 แผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางาน สาธารณสุชายแดน ฉบับที่ 2 (2555-2559) 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 2. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้น พื้นฐาน 3. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ทุกภาค ส่วน 4. การบริหารจัดการ

3 สพร. ( งบ 15 ล้าน ) กิจกรรม Cross Border Collaboration ใน พท. เป้าหมาย - สระแก้ว - ตราด - เชียงราย - ตาก - หนองคาย - มุกดาหาร - อุบลราชธานี กิจกรรมพัฒนาสถานบริการ ประเทศเพื่อนบ้าน - ร พ.. โพนโฮง -- รพ. บ่อแก้ว - รพ. ปากซอง แขวงจำปาสัก - รพ. ท่าขี้เหล็ก กรมเอเชียตะวันออก ( งบ 13 ล้าน ) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน มี พท. เป้าหมาย - ตราด ( สอ. อันด็องตึก /) - สระแก้ว ( รพ. มาลัย จังหวัด บันเตียเมียนเจย ) - ตาก ( สุขศาลาดอยโตน จังหวัดเมียวดี ) ภาพรวมของงานสาธารณสุข ชายแดน ปี 2558 หน่วย ประสานงาน สาธารณสุข ชายแดน สนย. ( งบ 2.5 ล้าน ) สป. สนย. ( 7.5 ล้าน ) สบรส. ( 48.3 ล้าน ) โครงการความ ร่วมมือ EU TUC CCS คร. อย. กรมการแพทย์

4 ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ไทย - เมียนมาร์ไทย - ลาวไทย - กัมพูชาไทย - มาเลเซีย เชียงราย - ท่า ขี้เหล็ก เชียงราย - บ่อแก้วสระแก้ว - บันเตียเมียน เจย สงขลา - เคดาห์ ระนอง - เกาะสองมุกดาหาร - สะหวันนาเขต - กวางตรี ตราด - เกาะกงยะลา - เประ ตาก - เมียวดีอุบลราชธานี – แขงจำปา สัก นราธิวาส - กลันตัน หนองคาย - เวียงจันทร์สตูล - เคดาห์ น่าน - ไชยะบุรี Border Health Goodwill Committee บึงกาฬ - บอลิคำไซ

5 บริบทที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน สาธารณสุขชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 จังหวัดตาก : อ. แม่สอด อ. พบพระ และ อ. แม่ ระมาด 2. จังหวัดมุกดาหาร : อ. เมือง อ. หว่านใหญ่ และ อ. ดอนตาล 3. จังหวัดสระแก้ว : อ. อรัญประเทศ และ อ. วัฒนานคร 4. จังหวัดสงขลา : อ. ปาดังเบซาร์ และ อ. สะเดา 5. จังหวัดตราด : อ. คลองใหญ่ 6. จังหวัดหนองคาย 7. จังหวัดเชียงราย 8. จังหวัดกาญจนบุรี 9. จังหวัดนราธิวาส 10. จังหวัดนครพนม

6

7 การเชื่อมโยงเส้นทาง คมนาคม ไทย - ประเทศเพื่อนบ้าน Lamu (MM) – Fangcheng (CN) Bangkok (TH) – Thanh Hoa (VN) Tamu (MM) – Mawlamyine (MM) Mawlamyine (MM) - Ca Mau (VN) Chonburi (TH) - Pakkading (LA) Dawei (MM) – Quy Nhon (VN)/Vung Tau (VN) Bangkok (TH) – Nam Can (VN) Narathiwat (TH) – Kunming (CN) 1 2 3 4 1 7 8 6 5 2 8 4 3 5 7 6

8 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเพื่อ แก้ปัญหา และพัฒนางาน สาธารณสุขชายแดน นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 25 มีค. 58 ณ รร. มารวยการ์เด้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google