งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารไทใหญ่ “ น้ำพริกผง ” ( น้ำพริกผอง ) ชื่อนักศึกษา นางสาวอ้อมใจ สนองผัน เสนออาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารไทใหญ่ “ น้ำพริกผง ” ( น้ำพริกผอง ) ชื่อนักศึกษา นางสาวอ้อมใจ สนองผัน เสนออาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารไทใหญ่ “ น้ำพริกผง ” ( น้ำพริกผอง ) ชื่อนักศึกษา นางสาวอ้อมใจ สนองผัน เสนออาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

2 นิยามของ น้ำพริกผง กดฟหกดฟ่หกด่าสฟห่ดส่ฟวหกด่าฟหก ดาส่ฟวหกสาด่ฟสาห่กดสฟวหกฟหสดสฟ่หก ด่าฟสหากด่ฟสวห่กดสฟาหก่ดวฟห

3 วัตถุดิบ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ถั่วเน่าแผ่น

4 อุปกรณ์การทำ เตาอังโล้ กระทะ ตะหลิว

5 อุปกรณ์การทำ กะละมัง ครก มีด เขียง

6 วิธีการทำ 1. ปิ้งถั่วเน่าแผ่นให้เหลืองพอหอม ๆ

7 วิธีการทำ 2. ผึ่งถั่วเน่าแผนไว้ให้เย็น ในระหว่างที่รอทำการ คั่วพริกด้วยไฟอ่อน

8 วิธีรับประทาน

9 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt อาหารไทใหญ่ “ น้ำพริกผง ” ( น้ำพริกผอง ) ชื่อนักศึกษา นางสาวอ้อมใจ สนองผัน เสนออาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google