งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา (Time line) โจทย์ “ ให้แต่ละกลุ่มฯถกคิดอภิปราย โดย ใช้เครื่องมือ Time line อธิบาย พัฒนาการกระบวนการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา (Time line) โจทย์ “ ให้แต่ละกลุ่มฯถกคิดอภิปราย โดย ใช้เครื่องมือ Time line อธิบาย พัฒนาการกระบวนการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา (Time line) โจทย์ “ ให้แต่ละกลุ่มฯถกคิดอภิปราย โดย ใช้เครื่องมือ Time line อธิบาย พัฒนาการกระบวนการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ” ใช้เวลาเวลา 30 นาที

2 พัฒนาการกระบวนการส่งเสริม การเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ” ช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญที่ เกิดขึ้น ตัวอย่างประเด็น ตั้งแต่ปี 2510- 2551 มีอะไรบ้าง กระบวนการ ส่งเสริม ในพื้นที่ / ส่วนกลาง เทคโนโลยี่ ระบบงบประมาณ

3 สรุปการใช้เครื่องมือ “ เส้น แบ่งเวลา ” - เพื่อให้ทุกคนมองภาพของอดีต ปัจจุบัน อนาคต ได้เข้าใจ เห็นที่มา โดยการสะท้อนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมาหลอม รวมกัน - เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นความ เชื่อมโยงว่า ปัญหาในวันนี้ล้วนมา จากเมื่อวาน - อธิบายเหตุการณ์และให้เห็น พัฒนาการขององค์กร / กลุ่มฯลฯ - พยากรณ์อนาคต

4 เห็นอะไร ระบบการทำงานทั้งส่วนกลาง / พื้นที่ / คน รุ่นใหม่เห็นพัฒนาการ แหล่งเทคโนโลยี่ ข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร กชช./ กรอบงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือเส้นแบ่งเวลา (Time line) โจทย์ “ ให้แต่ละกลุ่มฯถกคิดอภิปราย โดย ใช้เครื่องมือ Time line อธิบาย พัฒนาการกระบวนการส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google