งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Endnote web ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Endnote web ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Endnote web ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 โปรแกรม Endnote web โปรแกรมประเภทจัดการ บรรณานุกรม ทำงานบนเว็บ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเอง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

3 เปรียบเทียบโปรแกรม endnote และ endnoteweb

4 การเรียกใช้โปรแกรม ไปที่ การใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย การใช้งานครั้งอื่น ๆสามารถใช้งานจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไหนก็ได้ที่สามารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้

5 การลงทะเบียน

6

7

8 การสร้างและจัดการ folder สร้างได้ 20 folder 10,000 record

9 การเพิ่มบรรณานุกรม พิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ Import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Blackwell Proquest Direct export จากฐานข้อมูล Web of Science Online search

10 พิมพ์ป้อนข้อมูลทีละรายการ

11

12

13 การพิมพ์ป้อนข้อมูลบรรณานุกรมทีละ รายการ ผู้แต่งมากกว่า 1 คน คั่นด้วยเครื่องหมาย semi colon ; ผู้แต่งนิติบุคคล หรือ คนไทย ตามด้วย เครื่องหมาย จุลภาค, พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดา ไม่ต้องทำตัวหนา ตัวเอียงเพราะโปรแกรมจะทำให้เอง

14 การ Import จากฐานข้อมูลต่าง ๆ Blackwell

15

16

17

18 การ direct export จากฐานข้อมูล Web of Science

19

20

21

22

23 Online search

24

25

26

27 การ export Export รายการอ้างอิงแทรกใน เนื้อหา (Cite while you write) Export บรรณานุกรม Export สู่โปรแกรม endnote

28 Export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา cite while you write ต้องติดตั้งโปรแกรม Download Cite while you write plug in ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word ต้อง setค่า cite while you write preferenceก่อน

29

30

31

32

33

34 Export บรรณานุกรม คลิกที่ output sytle เพื่อเลือก output style ที่ต้องการ

35

36 คลิกที่ bibliography

37

38 Export สู่โปรแกรมendnote

39

40

41

42

43

44

45 การโอนจาก Endnote สู่ Endnoteweb

46

47

48


ดาวน์โหลด ppt Endnote web ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวี สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google