งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิเนติกส์ของอนุภาค : กฎข้อที่สองของ นิวตัน KINETICS OF PARTICLES: NEWTON’S SECOND LAW สมการการเคลื่อนที่ใน ระบบพิกัดต่าง ๆ - พิกัดฉาก (x-y) - พิกัดตั้งฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิเนติกส์ของอนุภาค : กฎข้อที่สองของ นิวตัน KINETICS OF PARTICLES: NEWTON’S SECOND LAW สมการการเคลื่อนที่ใน ระบบพิกัดต่าง ๆ - พิกัดฉาก (x-y) - พิกัดตั้งฉาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิเนติกส์ของอนุภาค : กฎข้อที่สองของ นิวตัน KINETICS OF PARTICLES: NEWTON’S SECOND LAW สมการการเคลื่อนที่ใน ระบบพิกัดต่าง ๆ - พิกัดฉาก (x-y) - พิกัดตั้งฉาก - สัมผัส (n-t) - พิกัดโพลา (r- 

2  F = ma m  F a ความเร่ง a =d v d t  F = ma = d v d t m d (mv) d t = โมเมนตัมเชิงเส้น L = mv  F = d L d t m x y m  F a L = mv o

3 x y o  F a axax ayay  F y  F x  F x = ma x  F y = ma y พิกัดฉาก (x - y) กฎข้อที่สอง ของนิวตัน  F = ma

4 x y o  F a anan atat  F t  F n พิกัดตั้งฉาก - สัมผัส (n - t)  F t = ma t = mdv dt  F n = ma n = m v 2  กฎข้อที่สอง ของนิวตัน  F = ma

5 x y o a aa arar  F r  F  พิกัดโพลา (r -  )  F r = ma r  F  = ma  r  F  = m( r – r  2 )... = m( r  + 2r  ).... กฎข้อที่สอง ของนิวตัน  F = ma

6 Example วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ตามราง AB ซึ่งยาว 2 m ทำมุมกับแนวระดับ 30 o ที่จุด A วัตถุมีความเร็ว 0.4 m/s ที่จุด B วัตถุมีความเร็ว 0.9 m/s จงหา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับราง AB 2 m A B 30 o

7 Problem วัตถุเคลื่อนที่ตามถนนซึ่งเป็นส่วนโค้งของวงกลม ในแนวดิ่งมีรัศมี 1.8 m จงหาความเร็วสูงสุดที่วัตถุจะสามารถเคลื่อนที่ผ่าน จุดบนสุดของถนนไปได้โดยไม่หลุดจากพื้น v

8 Problem ในการใช้สายพานลำเลียงชิ้นส่วนไปปล่อยลงกล่อง ถ้าสายพานมีความเร็วคงที่ สัมประสิทธิ์ความ เสียดทานระหว่างสายพานและกล่องเป็น ที่มุม ที่ชิ้นส่วนจะไถลจากสายพานตกลงสู่ กล่อง จงพิสูจน์ว่า

9 Problem ท่อทรงกระบอก C มวล 2 kg ถูกสวมไว้กับแกน OA ที่จุด P ให้กลิ้งในแนวระดับ ถ้าแกน OA แกว่งด้วย ความเร็วเชิงมุมคงที่ จงหาแรงที่แกน OA กระทำต่อท่อ C เมื่อ เป็น 60 o 0.4 m C P O A

10 m Problem แกน OA หมุนรอบจุด O ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ มวล m วางอยู่บนแกน OA โดยที่ เมื่อ มวล m จะ เริ่มไถลไปบนแกน OA จงหาสัมประสิทธิ์ความ เสียดทานสถิตย์ระหว่างมวล m กับแกน OA O A

11 Problem ที่มวล A 30 kg มีมวล B 5 kg ห้อยติดอยู่ด้วยเชือก ถ้ามวลทั้งสองเคลื่อนที่ไปด้วยกัน โดยที่มวล A เคลื่อนที่ไปตามรางแนวระดับโดยไม่มีแรงเสียด ทาน และเชือกที่ยึดมวล B เอียงเป็นมุมคงที่ 20 o กับแนวดิ่ง จงหาแรง F ที่กระทำที่มวล A ในแนว ระดับ A B 20 o F

12 Problem รถคันหนึ่งวิ่งเลี้ยวบนถนนที่เอียง 30 o กับแนวระดับ ด้วยรัศมีความโค้งในการเลี้ยว 300 m ถ้า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตย์ระหว่างรถกับพื้น ถนนเป็น 0.9 จงหาความเร็วสูงสุดที่รถจะวิ่งเลี้ยวไป ได้โดยไม่ไถลไปด้านข้าง 30 o 300 m

13 Problem ขณะยิงลูกปืนมวล 60 g กระบอกปืนหมุนในระนาบ แนวระดับรอบแกน z ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ 0.5 rad/s ถ้าขณะที่ลูกปืนออกจากกระบอกปืนที่จุด A มีความเร็ว = 600 m/s จงหาขนาดและทิศทาง ของแรงที่กระบอกปืนกระทำต่อลูกปืนที่จุด A z A

14 Problem ใช้แขนกลเคลื่อนย้ายมวล 2 kg ในระนาบแนวดิ่ง ขณะที่ = 30 o ความเร็วเชิงมุมของแขนรอบจุด O เป็น 50 deg/s ในทิศตามเข็ม ความเร่งเชิงมุม เป็น 200 deg/s 2 ในทิศทวนเข็ม และแขนกลหด เข้าด้วยความเร็วคงที่ 500 mm/s ถ้าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานระหว่างมวลกับที่จับเป็น 0.5 จงหา แรง P ที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้ในการจับมวลไว้ไม่ให้ ตก 1 m P P O


ดาวน์โหลด ppt คิเนติกส์ของอนุภาค : กฎข้อที่สองของ นิวตัน KINETICS OF PARTICLES: NEWTON’S SECOND LAW สมการการเคลื่อนที่ใน ระบบพิกัดต่าง ๆ - พิกัดฉาก (x-y) - พิกัดตั้งฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google